Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 181 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Socialt nätverk observationsschema

  Observationsschema för kartläggning av kommunikationen mellan individer med komplexa kommunikativa behov och deras kommunikationspartners. Vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete undervisar

 • Bildtext saknas

  Teckenspråksutbildning för föräldrar TUFF

  Föräldrar som har barn som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation kan läsa Teckenspråksutbildning för föräldrar, även kallad TUFF. I detta blad får du kortfattad information om olika

 • Bildtext saknas

  Sinnenas samspel en artikelsamling av David Brown

  Artiklarna om sinnesintegrering, som vi samlat i denna skrift har skrivits av David Brown, specialpedagog vid California Deafblind Services. De har varit publicerade i Internationella Dövblind

 • Bildtext saknas

  Samspråk

  Skriften är ett pedagogiskt stöd i samspel och kommunikation till föräldrar, personal och andra som möter barn och ungdomar med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

 • Bildtext saknas

  Indikatorer för utveckling av inkluderande undervisning i Europa

  Materialet presenterar de viktigaste resultaten från ett Agency-projekt som innefattat 23 europeiska länder. Projektets syfte var att utveckla en metodologi som skulle leda fram till indikatorer som

 • Bildtext saknas

  Vågar lite mer

  Rapporten handlar om betydelsen av studier på folkhögskola för personer med utvecklingsstörning. Deltagarnas egna erfarenheter av kursernas påverkan på kunskapsutveckling, sociala relationer,

 • Bildtext saknas

  Där man söker får man svar

  Rapporten är den andra i en serie FoU-skrifter som Specialpedagogisk skolmyndigheten ger ut. Nummer två i serien utgår från ett utvecklingsprojekt där delaktighet för elever med funktionsnedsättning

 • Bildtext saknas

  Möjligheter till högre studier

  För studenter med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En guide. Den här guiden handlar om möjligheter till individuellt och pedagogiskt stöd för högskolestudenter med psykisk eller

 • Bildtext saknas

  Inkluderande undervisning och goda exempel del II

  Projektet Inkluderande Undervisning och Goda Exempel, del II är en fortsättning på det projekt med samma namn som studerade inkluderande undervisning i den tidigare delen av grundskolan. Det nya

 • Bildtext saknas

  Inkluderande undervisning och goda exempel

  Projektets syfte var att analysera, beskriva och sprida goda exempel på lärande i inkluderade grupper på ett sådant sätt att europeiska lärare skall kunna genomföra inkluderat arbete i större