Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 188 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2016

  I det här numret av tidningen Lika värde kan du läsa om en studieverkstad i Stenungsund, som erbjuder specialpedagogiskt stöd och ett projekt i Dalarna, vars mål är att göra utbildningen tillgänglig

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3, 2016

  Det här numret av Lika värde har elevhälsan som tema. Elevhälsans roll att arbeta förebyggande är ganska ny. Viljan att förändra arbetssättet finns, men det är inte helt lätt. I det här numret kan du

 • Bildtext saknas

  Med ljudet som omvärld

  Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i skolan. Men hur kan man vara delaktig om allt ljud runt omkring är så starkt att ingenting går att urskilja? Eller om det är så tyst så att ingenting

 • Bildtext saknas

  Lärarutbildning för inkluderande undervisning i Europa utmaningar och möjligheter

  Materialet är en sammanfattande rapport om hur lärarutbildning kan främja inkludering och hur lärare i sin grundutbildning förbereds för att möta den mångfald av behov som kan finnas i en elevgrupp.

 • Bildtext saknas

  ECI Policy paper

  The purpose of this paper is to give an overview of the main conclusions and recommendations of the European Agency for Development in Special Needs Education (the Agency) analysis on Early Childhood

 • Bildtext saknas

  TE41 Policy paper

  The purpose of this paper is to give an overview of the conclusions and recommendations of the European Agency for Development in Special Needs Education (the Agency) Teacher Education for Inclusion

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2016

  En god ljudmiljö underlättar för alla i en inlärningssituation – barn, elever och personal. Men hur skapas den? I det här numret av Lika värde kan du läsa om skolor som förbättrat ljudmiljön och om

 • Bildtext saknas

  DATE lärmaterial GY

  DATE lärmaterial för gymnasiet är ett praktiskt undersökande och utmanande material att använda i gymnasieskolans ämnesundervisning och likabehandlingsarbete. Eleverna får normmedvetet utforska vad

 • Bildtext saknas

  DATE lärmaterial FSK, sagohäftet ingår

  DATE lärmaterial för förskolan är ett lustfyllt och lösningsfokuserat material att använda i förskolans likabehandlingsarbete. Beställer du DATE lärmaterial FSK ingår Sagohäftet som är ett

 • Bildtext saknas

  Sagohäfte till DATE lärmaterial FSK

  Sagohäftet ingår när du beställer DATE lärmaterial FSK och kan inte beställas separat. Sagohäftet är ett kompletterande material till DATE lärmaterial för förskolan.