Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 185 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Att studera som vuxen med funktionsnedsättning

  Att studera som vuxen med funktionsnedsättning - En fördjupad studie av studerandes erfarenheter Den här studien har undersökt hur vuxna med funktionsnedsättning upplever sin studiesituation. Den

 • Bildtext saknas

  Webbaserat studiepaket - att göra studiesituationen tillgänglig vuxna med funktionsnedsättning

  Det här informationsbladet handlar om studiepaketet "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning" som även förkortas till "Studiepaket vuxen". Studiepaketet vänder sig

 • Bildtext saknas

  Samarbete värt att satsa på

  – effektiva samverkansmöten inom pedagogisk verksamhet Vad krävs för att uppnå en god samverkan? I den här skriften har vi samlat arbetssätt, frågeställningar och praktiska exempel som kan vara till

 • Bildtext saknas

  På väg att bli vuxen

  I rapporten intervjuas åtta unga personer med svår synnedsättning. De beskriver hur det specialpedagogiska stödet fungerat under gymnasiet och vid studier på högskola eller universitet och hur det 

 • Bildtext saknas

  Svenska teckenspråkets handalfabet

  I vykortsformat får du svenska teckenspråkets handalfabet, lite kort fakta om språket och tips på länkar där du kan lära dig mer. Den passar om du själv vill öva på handalfabetet, om du vill lära

 • Bildtext saknas

  Lära, utveckla och använda teckenspråk

  Elever som går i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och har en hörselnedsättning kan lära, utveckla och använda teckenspråk. Men elevens möjligheter att utveckla sitt sätt att kommunicera är

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om teckenspråkstolkning

  Teckenspråkstolkning kan användas i alla möjliga sammanhang, till exempel läkarbesök, arbetsplatsmöten, föreläsningar, studier, fritidsaktiviteter, föräldramöten, studiebesök och religiösa

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om svenskt teckenspråk

  Det svenska teckenspråket är ett av cirka 160 olika teckenspråk i världen och är alltså inte internationellt. Ett teckenspråk, liksom ett talat språk, är starkt kopplat till dess lands kultur. Trots

 • Bildtext saknas

  Tips om läromedel för punktskriftsläsare

  Foldern vänder sig till lärare som letar efter läromedel till elever med svår synnedsättning eller blindhet. Här får du tips om hur du hittar och beställer läromedel för elever med synnedsättning

 • Bildtext saknas

  Lära tillsammans samarbetsorienterat lärande för ökad delaktighet

  Denna skrift lyfter fram lärdomar och framgångsfaktorer från en studie om samarbetsorienterat lärande. Studien prövade idén att elever själva får kunskap och verktyg för att göra sina kamrater