Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 188 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2019 – Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) är ingen homogen grupp. Därför behöver stödet i undervisningen utgå från den enskilda individens behov. Men det finns generella

 • Bildtext saknas

  Inkluderande undervisning

  Vad är inkluderande undervisning och hur omsätts den i praktisk handling i skolan? Denna kunskapsöversikt presenterar studier om inkludering och det förs också ett resonemang om hur forskning kan

 • Bildtext saknas

  Stödmaterial elevhälsa ‒ informationsblad

  Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett stödmaterial som syftar till att skolor ska kunna utveckla ett mer

 • Bildtext saknas

  Delaktighet – ett arbetssätt i skola, informationsblad

  Informationsbladet presenterar skriften Delaktighet - ett arbetssätt i skolan. I skriften presenteras en modell för delaktighet som bygger på ett kontextuellt sätt att undersöka, förstå och utveckla

 • Bildtext saknas

  Handledning till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

  Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade

 • Bildtext saknas

  Stödmaterial för förskolan

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial för förskolan. Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen vara "rolig, trygg och lärorik för alla

 • Bildtext saknas

  Att delta på lika villkor

  Hur skapar man en likvärdig skolsituation för ett barn med synnedsättning i en skola som till stor det är utformad utifrån visuella förutsättningar? Är det ens möjligt? Det är frågor som den nya

 • Bildtext saknas

  Specialpedagogiska skolmyndigheten - Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik

  Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet,

 • Bildtext saknas

  Studiepaket NPF - Informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Studiepaketet NPF. Målet med detta studiepaket är att ge dig, som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en grundläggande

 • Bildtext saknas

  Läromedelskatalogen 2019

  Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. I många fall är pedagogens val av läromedel