Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 110 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2020 – Tema: Skola på distans

  I år har många skolor fått bedriva sin verksamhet helt, eller delvis, på distans. Men hur har de förberett eleverna inför distansundervisningen? Och hur har stödet till eleverna påverkats? I det här

 • Bildtext saknas

  Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa

  För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om hur psykisk ohälsa kan yttra sig och berättar om pedagogiskt stöd. Den

 • Bildtext saknas

  Anpassade läromedel 2019

  Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar förlagsutgivna läromedel för elever med synnedsättning i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, särvux, Komvux och SFI.

 • Bildtext saknas

  Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3 – informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om läs- och skrivsvårigheter i förskoleklass och årskurs 1–3. Studiepaketet är framtaget för

 • Bildtext saknas

  Studiepaket språkstörning - informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om språkstörning. Studiepaketet riktar sig till dig som möter barn, elever eller vuxenstuderande med

 • Bildtext saknas

  Mentorshandboken

  Att få stöd i studiesituationen är viktigt i utbildning på alla nivåer, även på universitet och högskolor. Mentorshandboken är ett webbaserat stödmaterial för mentorer som stödjer studenter med

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3, 2020 – Tema: Läsa, skriva, räkna

  Att lära sig läsa, skriva och räkna är inte alltid så lätt. Vad kan skolan göra då? I det här numret av Lika värde-tidningen kan du läsa om en mattesatsning i en hel kommun, ett lekfullt sätt att

 • Bildtext saknas

  Knepigt läge - livslångt lärande i likvärdig utbildning

  För att kunna verka och påverka på bästa sätt behöver vi vara medvetna om vad som händer i det omgivande samhället som påverkar våra målgrupper och oss som myndighet. Därför genomför vi regelbundet

 • Bildtext saknas

  Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi

  Antologin belyser hur rektor och elevhälsoteam kan arbeta med elevhälsans förändrade uppdrag. Den är skriven av fyra forskare med specialkompetens kring forskningsperspektiv som är betydelsefulla för

 • Bildtext saknas

  Unga vuxna med högfungerande autism

  I den här skriften skriver Martin Hugo och Joel Hedegaard om vuxenstuderande med högfungerande autism. Deras fokus är hur anpassningar i utbildning kan utformas för att passa en grupp som ofta har