Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 182 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Studiepaket NPF - Informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Studiepaketet NPF. Målet med detta studiepaket är att ge dig, som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en grundläggande

 • Bildtext saknas

  SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga

  När barn och unga blir placerade i samhällsvård är det hemkommunens ansvar att säkerställa att de får den utbildning de har rätt till. För att den rätten ska säkras krävs det att skola och

 • Bildtext saknas

  Delaktighet – ett arbetssätt i skola, informationsblad

  Informationsbladet presenterar skriften Delaktighet - ett arbetssätt i skolan. I skriften presenteras en modell för delaktighet som bygger på ett kontextuellt sätt att undersöka, förstå och utveckla

 • Bildtext saknas

  Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med lindrig utvecklingsstörning

  För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om pedagogiskt stöd till vuxna med utvecklingsstörning. Skriften ger också

 • Bildtext saknas

  Läromedelskatalog 2018

  I den här katalogen hittar du våra läromedel och pedagogiska material. Specialpedagogiska kolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå 

 • Bildtext saknas

  Blissbulletinen

  Blissbulletinen är en tidning med bliss för elever, pedagoger, skolpersonal med flera. Bliss är ett grafiskt begreppsbaserat symbolspråk som består av ett begränsat antal grafiska element, karaktärer

 • Bildtext saknas

  Stödmaterial för förskolan

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial för förskolan. Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen vara "rolig, trygg och lärorik för alla

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2018

  Utvecklingsarbete kan genomföras på många olika sätt. Det kan vara stora projekt för en hel verksamhet och det kan vara små förändringar i det vardagliga arbetet. I årets sista nummer av

 • Bildtext saknas

  Insatser i skolan för elever med adhd

  FoU-rapporten ”Insatser i skolan för elever med adhd, utblick via internationella tidskrifter” finns inte längre för beställning. Det beror på att de kriterier som satts upp för vilka studier som ska

 • Bildtext saknas

  Informations- och kommunikationsteknik som främjar inkludering

  Informations- och kommunikationsteknik som främjar inkludering - utveckling och möjligheter för de europeiska länderna. I denna rapport presenteras huvudresultaten från European Agencys projekt