Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 205 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3, 2020 – Tema: Läsa, skriva, räkna

  Att lära sig läsa, skriva och räkna är inte alltid så lätt. Vad kan skolan göra då? I det här numret av Lika värde-tidningen kan du läsa om en mattesatsning i en hel kommun, ett lekfullt sätt att

 • Bildtext saknas

  Knepigt läge - livslångt lärande i likvärdig utbildning

  För att kunna verka och påverka på bästa sätt behöver vi vara medvetna om vad som händer i det omgivande samhället som påverkar våra målgrupper och oss som myndighet. Därför genomför vi regelbundet

 • Bildtext saknas

  Elevhälsoarbete under utveckling – en antologi

  Antologin belyser hur rektor och elevhälsoteam kan arbeta med elevhälsans förändrade uppdrag. Den är skriven av fyra forskare med specialkompetens kring forskningsperspektiv som är betydelsefulla för

 • Bildtext saknas

  Unga vuxna med högfungerande autism

  I den här skriften skriver Martin Hugo och Joel Hedegaard om vuxenstuderande med högfungerande autism. Deras fokus är hur anpassningar i utbildning kan utformas för att passa en grupp som ofta har

 • Bildtext saknas

  Tips om läromedel för punktskriftsläsare

  Foldern vänder sig till lärare som letar efter läromedel till elever med svår synnedsättning eller blindhet. Här får du tips om hur du hittar och beställer läromedel för elever med synnedsättning

 • Bildtext saknas

  Knäck koden

  Knäck koden vänder sig till dig som är seende och vill lära dig mer om punktskrift. Du kanske har en kompis, klasskamrat, arbetskollega eller släkting som är punktskriftsläsare. Genom att ägna en

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2020 – Tema: Rättigheter i skolan

  Skolan ska hjälpa elever att utvecklas, de ska få uttrycka sin mening och de har rätt till vila och lek. Det gäller även elever med funktionsnedsättning. Hur kan skolan leva upp till dessa

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2020 – Tema: Stöd för utveckling

  Lärmiljön ska fungera för alla barn, elever och vuxenstuderande, oavsett funktionsförmåga. För att lyckas med det kan man behöva hjälp utifrån. I det här numret av tidningen Lika värde kan du läsa om

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2019 - Tema: Tidigt stöd

  Att vänta med stödinsatser kan leda till att behovet av stöd ökar, men framförallt förlorar individen på det. Tidigt stöd kan handla om att få stöd i unga år, men också att få stöd så snart behovet

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2018

  För att verksamheten ska vara tillgänglig måste läromedlen fungera för alla. Ibland finns läromedel som passar alla i gruppen, det gäller bara att hitta dem. Ibland behöver läromedel anpassas och i