Checklistor och mer läsning

På den här sidan finns checklistorna som du och studenten använder för att dokumentera ert arbete. Här hittar du också referenser till Mentorshandboken och tips på vidare läsning.

Checklistor

De här checklistorna kan du spara ner och fylla i digitalt, eller skriva ut och fylla i.

Länkar

Referenser

I arbetet med Mentorshandboken har vi använt oss av de källor som anges här. Vi har även använt oss av beprövad kunskap och erfarenhet som finns inom Specialpedagogiska skolmyndigheten och hos de samordnare vid lärosäten som bidragit till innehållet.

6 STA-2019/15. Mentorsundersökningen 2018. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten

Eby, L. T., Allen, T. D., Evans, S. C., Ng, T. & Dubois, D. L. (2008). Does mentoring matter?: A multidisciplinary meta-analysis comparing mentored and non-mentored individuals. Journal Of Vocational Behavior, 72(2), 254–267. Doi: 10.1016/j.jvb.2007.04.005

Larose, S., Cyrenne, D., Garceau, O., Harvey, M., Guay, F., Godin, F., & Deschênes, C. (2011). Academic Mentoring and Dropout Prevention for Students in Math, Science and Technology. Mentoring & Tutoring: Partnership In Learning, 19(4), 419–439. Doi: 10.1080/13611267.2011.622078

Lennox Terrion, J., & Leonard, D. (2010). Motivation of paid peer mentors and unpaid peer helpers in higher education. International Journal Of Evidence Based Coaching & Mentoring, 8(1), 85–103. Doi: 10.24384/IJEBCM/8/1

Margolis, H. (2005). Increasing Struggling Learners' Self-Efficacy: What Tutors Can Do and Say. Mentoring & Tutoring: Partnership In Learning, 13(2), 221–238. Doi: 10.1080/13611260500105675

Monte, A., Sleeman, K., & Hein, G. (2007). Does peer mentoring increase retention of the mentor? Proceedings – Frontiers In Education Conference (37th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, FIE).

Sandberg, A-K. (2007). Mentorskap i praktiken – så här gör du för att lyckas. Hjalmarson & Högberg: Stockholm

Umeå universitet. (2014). Studieverkstadens metodhäfte – för mentorer vid Umeå universitet . [Opublicerat manuskript]

Yuen Loke, A. J. T. & Chow, F. L. W. (2007). Learning partnership – the experience of peer tutoring among nursing students: A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 44(2), 237–244. Doi: 10.1016/j.ijnurstu.2005.11.028

Publicerat måndag 3 maj 2021