Regelbunden avstämning

Planera in regelbundna avstämningar. Det är viktigt för att se om mentorskapet ger effekt och är till nytta för studenten.

När studenten utvecklar sina färdigheter och får fler erfarenheter av att klara saker själv förändras behovet av stöd. Fundera över vad som kan utvecklas, både i ert samarbete och i studentens eget arbete. Anpassa även ditt mentorskap för att möta eventuella nya utmaningar.

Regelbundna avstämningar är viktigt för ert samarbete. Dessutom kan ni båda dra lärdomar som är användbara i andra sammanhang.

En regelbunden avstämning kan liknas med en trappa med fem trappsteg.

 1. Diskutera nuläget tillsammans: Vad upplever studenten som svårt i sin nuvarande studiesituation? Vad fungerar bra?
 2. Analysera nuläget: Hur fungerar delmålen och tidplanen? Behöver något mål anpassas? Hur fungerar ert arbetssätt?
 3. Gör en ny planering vid behov.
 4. Det fjärde steget är utförande. För att stötta studenten kan du stämma av med henne eller honom halvvägs genom uppgiften hur det går.
 5. Det femte steget innebär ett nytt nuläge. Om planeringen inte har fungerat behöver ni diskutera och analysera vad det var som gjorde att den inte höll och göra en ny planering.

Checklista för regelbunden avstämning (PDF-dokument, 52 bytes)

När ni har samarbetat ett tag är det viktigt att göra en mer genomgripande utvärdering av de delmål och arbetssätt som ni har valt. Ta även upp om det finns andra sätt att nå slutmålet.

Det här ingår i ditt ansvar som mentor:

 • Att göra avstämningar regelbundet.
 • Hitta lämpliga tillfällen för avstämningarna, som minst efter varje tentamensperiod.
 • Uppdatera planeringen eller göra en ny planering för det vidare arbetet.

Du ska också hålla regelbunden kontakt med samordnaren använd den här checklistan.

Checklista för rapport till samordnaren (PDF-dokument, 59 bytes)

Frågor som kan vara bra att ställa sig:

 • Vad har fungerat bra?
 • Vad skulle kunna fungera bättre?
 • Är målen fortfarande realistiska eller behöver de korrigeras?

Gå vidare till sidan Uppmuntra det positiva

Publicerat torsdag 28 november 2019