Utmaningar med mentorskapet

Ibland fungerar inte mentorskapet som du och studenten hoppades. Här får du veta mer om hur du kan gå tillväga då.

Utgå i första hand ifrån de överenskommelser som ni har gjort och skrivit ner i checklistan som ni fyllde i vid ert första möte. Både du som mentor och studenten har alltid möjlighet att kontakta samordnaren för att fråga om råd.
Här nedan finns några exempel på problem som kan uppstå och förslag på hur de kan hanteras.

Om studenten inte kommer till mötet: I checklistan för första mötet har ni skrivit ner vad som gäller vid exempelvis förseningar, om du som mentor ska ringa eller om studenten själv ska ta kontakt. Om överenskommelsen bryts bör du ta upp det med studenten och förklara kort hur det påverkar dig och ert samarbete.

Om studenten reagerar på något under ert möte: Var lyhörd och uppmärksam. Tänk på att studenten kanske inte kan sätta ord på vad som hände under själva mötet. I det läget kan det vara bra att komma överens om att studenten kan mejla eller berätta för dig vad som hände på något annat sätt, efter mötet.

Om du upplever att studenten inte gör några framsteg: Det tar tid att lära känna varandra. Prova olika strategier för att komma fram till hur planering och genomförande ska fungera på ett sätt som fungerar. Genom att du skapar tillit och trygghet kan också studenten våga tala om när någonting inte fungerar. Är delmålen för ambitiösa? Prova att sätta upp dem i mikromål. Upplever du fortfarande att det inte går framåt, tveka inte att kontakta samordnaren. Det är inte ditt ansvar att studenten lyckas med studierna.

Om studenten lägger mycket tid på att prata om sin problematik: Se till att du redan från början har lagt upp ramarna för ert samarbete med stöd av checklistan. Var tydlig genom att fokusera på studiesituationen i samtalet och att det är det som är ditt sätt att ge personen stöd. Andra former av stöd bör personen söka på annat håll. Samordnaren kan också vara en samtalspartner för dig.

Om du inte kan fortsätta mentorskapet: Det kan finnas olika orsaker till att mentorskapet inte kan fortsätta. Du kan ha fått ett jobberbjudande, du och studenten kanske är överens om att inte fortsätta, studenten kan önska att få byta mentor. Tänk på att du inte är ensam om att bära ansvaret för att avsluta mentorskapet. Det är bra att prata med samordnaren innan du och studenten har ert avslutande möte. Du kan alltid be samordnaren om att vara med i kontakten med studenten.


Gå vidare till sidan Avsluta mentorskapet

Publicerat måndag 25 november 2019