Studenten har behov av stöd

– Att vara lugn, vänlig, samlad och strukturerad är viktiga förmågor för en mentor. Det säger Karima Kandi, som har fått stöd av fem olika mentorer. Under sin studietid har hon studerat fristående kurser i beteendevetenskapliga ämnen på fyra olika lärosäten. Här ger hon studentens perspektiv på mentorsstödet.

Samordnare inom pedagogiskt stöd bedömer vilket stöd som en student kan
få. De finns också till för att stötta både studenter och mentorer. Men hur bra
stödet blir beror på viljan, förmågan och möjligheten för lärare och kursansvariga att skapa goda förutsättningar för anpassning samt hur förutsättningar under lärandeprocessen i mentorstödet fungerar.

– Jag behövde anteckningsstöd eftersom min funktionsnedsättning innebär
att jag inte kan använda min händer och armar. Det påverkar även tiden jag kan sitta och plugga eller arbeta vid en dator. Jag fick anteckningsstöd i samband med föreläsningar, men även anpassningar av läromedel, Legimus och TorTalk, som gav möjlighet att lyssna på läsmaterial. Mina mentorer har också stöttat i studieteknik, planering och struktur. Eftersom jag gick på behandlingar under studieperioden behövdes stöd för att hänga med. Jag kunde inte delta i examination på avgränsad tid och fick därför anpassning bland annat i form av muntliga tentamenstillfällen. I det fallet var det läraren som avgjorde om jag skulle få det stödet.

Vad är viktigt för dig i mentorsstödet?

Den som väljer att bli mentor behöver förstå utsattheten hos studenten, som är beroende av stöd för att få en fungerande studiesituation. Emotionell intelligens, att vilja förstå och att fråga vilka erfarenheter studenten har sen tidigare är viktigt.

– Det kan vara bra om en mentor har fått förkunskap om vad mentorskap
innebär. När det gått bra mellan mig och min mentor har det varit personer som visat lugn, vänlighet och hänsynstagande. Vid första mötet kan det vara bra att lyssna och fråga "var börjar vi"?

För Karima är öppenhet, tillit och kreativa lösningar viktigt för ett fungerande stöd. Det handlar ofta om att pröva sig fram. Mentorer får lön för sitt uppdrag, men jobbet passar inte alla. Det måste vara en person med förmåga till vänlighet och som har rätt intention. Att kunna ta ansvar och initiativ har också stor betydelse.

– Mentorn måste förstå vilka konsekvenser olika saker får för studentens
förutsättningar i studierna. Om min mentor är sjuk måste jag få veta hur det
påverkar min situation. Det är också viktigt att förstå konsekvenserna för
studenten om du vill avsluta ditt mentorskap och ta hänsyn genom att säga till
i god tid.

Mina tre bästa råd

– Fråga dig själv varför du vill bli mentor! Du behöver vilja hjälpa till. Fråga vad som fungerar för studenten och stäm av hur kontakten mellan er fungerar. De mentorer som fungerat riktigt bra för mig är de som ville hjälpa till. De var bra på att lyssna och fångade upp mig när jag inte kunde fånga upp mig själv.

I studiesituationen har också läraren och den kursansvariga en viktig roll. Förståelsen för förutsättningar att studera med funktionsnedsättning behövs även de ha. Samordnarna inom Pedagogiskt stöd vid lärosätena kan bidra med kunskap.

– För mig var alla delar i stödet avgörande på något sätt. Om jag skulle
tvingas prioritera var anpassningen vid examination och anteckningsstödet
avgörande. Sen var stödet med struktur också väldigt viktigt. Ibland var mina
behov större än det stöd jag hade tillgång till, men jag ville inte sjukskriva
mig. Visst, mina armar funkar inte men resten funkar. Bara för att en del förmågor inte är som andras betyder det inte att jag inte kan vara igång – jag måste bara göra det på ett lite annorlunda sätt.

Publicerat tisdag 19 november 2019