Hitta motivationen

Arbetet som mentor handlar till stor del om att ge studenten stöd att upprätthålla motivationen även när det går trögt.

De flesta tycker att det är roligt att lära sig nya saker, särskilt inom ett område som är intressant. Att ha ett personligt intresse för studieämnet innebär därför oftast att lärandet blir både lättare och mer lustfyllt. Men det finns förstås också alltid delar av en kurs eller ett program som upplevs som mindre roliga, intressanta eller relevanta. I din roll som mentor är det därför viktigt att du har verktyg för att stödja studenten även igenom dessa delar. Då är kunskap om personens motivation och drivkrafter av stor betydelse.

Under ert första möte är det därför bra att fråga studenten om:

  • Vilka anledningar och vilka målsättningar ligger bakom valet av just den här kursen eller det här programmet? Försök att hitta både sådant som handlar om personligt intresse och sådant som har med yrkeslivet eller fortsatta studier att göra.
  • Vilka delmål har studenten satt upp för sig själv, på det personliga planet? Det kan vara så grundläggande saker som att komma iväg på morgonen på grund av svårigheter med sömnen.
  • I vilka situationer känner studenten stark respektive svag motivation? Varför?
  • Hur belönar studenten sig själv?
  • Har studenten någon personlig förebild som kan fungera som en motiverande faktor? Det kan vara en person som har lyckats med någonting svårt trots stora utmaningar, eller någon som ger studenten inspiration att kämpa vidare. Kanske är det någon som studenten har känt sig sedd av, som en tidigare lärare eller idrottsledare? Det kan också vara en historisk eller fiktiv person. Om ni inte kommer på en förebild under det första mötet kan du fråga om detta igen vid ett senare tillfälle, då kanske ett namn har dykt upp i tankarna.

Det är viktigt att du som mentor tar till dig svaren på frågorna utan att värdera det som sägs. Dels hjälper de dig att förstå och stödja studenten bättre, dels kan du påminna om motivationsfaktorerna när det går tyngre för studenten.

Realistiska mål är motiverande

När du och studenten sätter upp mål är det viktigt att målen formuleras utifrån studentens egna drivkrafter och målsättningar. Om studenten har som mål att klara sig igenom en kurs kan det vara direkt kontraproduktivt att sätta för höga mål. Orealistiska planer är svåra att genomföra och kan det leda till uppskjutandebeteende eller negativa tankemönster. Ett mål som "klara godkänt på nästa dugga" hänger bättre ihop med målsättningen, som är att klara kursen. Då är det lättare att hitta motivationen till att fortsätta lägga tid och kraft på studierna.

Varje avprickat delmål är en viktig motivationsfaktor för studenten, så påminn om dem.

När planeringen spricker och motivationen tryter

Alla har motivationsproblem ibland, även om ämnet är roligt och intressant. Det finns så mycket annat som händer i studentlivet, saker som kan störa koncentrationen och leda till att studieresultaten sjunker.

När studenten inte har lyckats göra det som var planerat kan det vara bra att försöka identifiera orsakerna. Fråga vilka hinder som har uppstått, men undvik att gå alltför djupt in på de bakomliggande orsakerna. Ditt uppdrag som mentor är inte att vara någon terapeut utan en rådgivare och en diskussionspartner.

Om det är svårt att sätta ord på problemet kan ledande frågor, med tänkbara svar i själva frågan användas som stöd. Håll hela tiden samtalet till faktorer som går att påverka:

  • Var det något i studiemiljön som störde koncentrationen, exempelvis andras prat, mobilens notifieringar eller en obekväm arbetsställning?
  • Var det något som hände precis innan du skulle börja jobba?
  • Var det svårt att gå ifrån något roligt eller viktigt – kompisarna, datorspelet, extrajobbet?
  • Var det någon som bad om hjälp med något, som var svårt att säga nej till?

Ju mer studenten själv kan identifiera de hinder eller situationer som påverkar studierna, desto större är dennes möjligheter till att en dag kunna studera utan ditt stöd. Målet med mentorskapet är trots allt att studenten ska lära sig strategier för att klara studierna och kunna ta med sig kunskapen in i ett framtida yrkesliv. Svar på hur hindren ska övervinnas kan förstås bara komma ifrån personen själv. Samtidigt är det lätt att komma med goda råd, men det är inte så lätt att ta emot dem. Ditt uppdrag innebär därför att vara en bra diskussionspartner som fortsätter att intressera dig för vad som hjälper studenten att lyckas och som påminner om motivationsfaktorerna vid behov.

Det du som mentor också kan tänka på är att försöka koppla ihop planeringen framåt med de hinder som studenten tidigare stött på. Till exempel genom att bestämma att studenten ska studera på biblioteket istället för hemma om det är svårt att komma igång.


Gå vidare till sidan Första mötet

Publicerat onsdag 27 november 2019