Rollen som mentor

Du behöver tänka igenom vilken roll du har som mentor innan du sätter igång med arbetet. Du behöver också tänka igenom vad just du tar med dig in i uppdraget.

Ett mentorskap är en relation mellan två människor med olika tankar, förväntningar, mål och sätt att fungera. Du ska nu reflektera över vad du tar med dig in i uppdraget, så att du och din student får en bra start på er relation.

Vad innebär mentorsrollen?

Börja med att se filmen.

Två samordnare berättar

I filmen berättar två samordnare kort om vad som är viktigt att tänka på i rollen som mentor.

Kom ihåg! Din roll som mentor handlar inte om att vara en kompis eller en extralärare. Det är studenten själv som ska genomföra sina studier. Du ska finnas där som stöd.

 • Ge förslag utifrån dina egna erfarenheter och fungera som ett bollplank.
 • Motivera och stötta studenten, utifrån studentens egna förutsättningar.
 • Se till att det som ni berättar för varandra stannar mellan er två.

Fem frågor om dig

Det är viktigt att du reflekterar över vem du är och vad du vill med mentorskapet innan du träffar din student första gången på egen hand. De här fem frågorna ger dig förståelse för hur ditt bidrag till det kommande samarbetet kan se ut och vilka saker du uppmärksammar hos studenten.

Det kommer också att vara enklare för dig att vara tydlig med dina förutsättningar och gränser för uppdraget längre fram, om du har formulerat svar på dessa frågor redan nu.

Skriv ner några meningar som svar på varje fråga, för din egen skull.

1. Varför valde du att bli mentor?

Det kan finnas olika anledningar till att bli mentor. Motivationen för att ta uppdraget kan generellt sett delas in i interna och externa faktorer. Interna faktorer är känslor som självuppfyllelse, att växa som person eller kanske psykologiskt välmående. De externa faktorerna kan till exempel vara att mentorskapet är en bra erfarenhet inför ditt framtida yrkesliv, att det även skapar struktur i dina egna studier eller att du brinner för att se andra lyckas.

Vilka drivkrafter och motiv du än har för ditt val att vara mentor är det viktigt att du är medveten om dem – de kan komma att påverka ditt arbete som mentor.

Ingen drivkraft är bättre än någon annan. Genom att identifiera din egen motivationskälla kan det bli lättare att fortsätta även om arbetet med mentorskapet inte fortskrider så som du tänkt dig eller du och studenten kommit överens om.

 • Fundera på varför du vill bli mentor. Är din huvudsakliga drivkraft någon av ovanstående, eller handlar det om något annat?
 • Skriv ner några meningar om dina anledningar till att bli mentor.
 • Sätt också ord på vilka förväntningar du har inför mentorskapet, eftersom detta hänger nära ihop med din motivation.

2. Vilka är dina svaga och starka punkter?

Reflektera kring hur du hanterar svagare punkter hos dig själv. Händer det till exempel att du berättar mer än du borde om saker som du har fått höra i förtroende? Händer det att du är slarvig med planering och tidplaner? Blir du ibland för ivrig att ta på dig uppdrag som du inte alltid orkar slutföra? Och hur reagerar du när andra inte tar en gemensam uppgift lika seriöst som du gör?

I mentorsrollen behöver du både kunna lyssna på dig själv och försöka att se på dig själv objektivt. Den kunskapen är viktig i mötet med andra. Att utvecklas och lära sig nya saker är inte alltid enkelt, det kan vara riktigt jobbigt, men lönen för mödan blir för det mesta tydlig när det har gått en tid och man har fått nya perspektiv.

Tänk igenom vilka styrkor och vilka erfarenheter du bär med dig. Har du fungerat som mentor, arbetat med läxhjälp eller liknande tidigare? Har du haft ett relevant sommarjobb, varit idrottstränare eller ledare i något annat sammanhang? Personliga erfarenheter betyder mycket i rollen som mentor. Du behöver inte ha arbetat med något direkt relaterat för att ha relevanta kunskaper.

3. Vad tar du med dig in i mentorskapet?

Tänk igenom hur du uppfattar att du är, både som person och som student.

 • Kräver du exempelvis att allt ska vara perfekt, eller tycker du att det räcker med att klara en uppgift?
 • Vilken roll väljer du helst att ta i grupparbeten?
 • Hur belönar du dig själv när du är nöjd med din studieinsats?
 • Hur fungerar du när det går tyngre för dig i studierna?

4. Hur ser din studieteknik ut?

Fundera på hur din egen studieteknik ser ut i praktiken.

 • När och hur lär du dig bäst?
 • Vilka utmaningar har du själv mött som student? Har du svårt för att ta tag i en viss typ av uppgifter? Svårt att få överblick över dina studier? Eller tenderar du att överarbeta uppgifter?
 • Har du ibland svårt att planera eller begränsa hur mycket tid du lägger ner på dina studier, eller annat viktigt som du gör?
 • Hur gör du för att få din vardag som student hållbar och förutsägbar?

Försök att hitta verkliga exempel utifrån dina erfarenheter. De kan vara användbara i ditt mentorsarbete.

5. Hur flexibel är du?

Det finns praktiska frågor som är bra att reda ut för dig själv innan mentorskapet startar.

Hur flexibel är du kring tider? Tänk igenom vad som fungerar för dig.

 • Vilka veckodagar fungerar bäst?
 • Vilka tider på dagen?
 • När kan du hitta tiden att förbereda dig inför mentorsträffarna?

Det är ofta bra att bestämma en tid och dag då ni träffas. Har studenten svårt att komma ihåg eller passa tiden kan det vara bra om du som mentor kan skicka en påminnelse en eller två timmar innan mötet via sms eller något annat sätt som ni kommit överens om.

Tillgänglig tid för mentorsarbete är viktigt för hur lyckat mentorskapet blir. Du och din student måste kunna få ihop era scheman med tider då ni träffas. Redan vid första mötet är det bra att tala om hur mycket tid du kan avsätta. Till viss del kan ni bestämma detta på förhand. Men var medveten om att din mentorsroll förändras när det sker förändringar i studentens behov.


Gå vidare till sidan Hitta motivationen.

Publicerat tisdag 19 november 2019