Barn som plockar ballonger från golvet i en idrottsal.

Skattjakt i ballongskogen

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Hitta de gömda skatterna i ballongskogen

Skatterna är gömda i ballongskogen. Kan du hitta dem utan att röra i ballongerna?

Förberedelser

  • Blås upp massor av ballonger.
  • Tejpa fast ballongerna på en avgränsad yta i salen. De ska sitta på ett avstånd så att det går att ta sig fram emellan dem. Det här blir ballongskogen.
  • Lägg ut ärtpåsar i ballongskogen.
  • Ställ en tom hink i ena änden av ballongskogen.

Nedladdningsbart material:

Gör så här

  • Eleverna tar sig fram i ballongskogen och samlar skatter, ärtpåsar. De ska försöka att inte röra vid ballongerna.
  • Eleverna hämtar en ärtpåse i taget, tar sig till hinken och lämnar ärtpåsen. Fortsätter så tills alla ärtpåsar är hämtade.

Tips!

  • Öka svårighetsgraden genom att göra tätare mellan ballongerna.
  • Ställ minutstocken på 5 minuter och se hur många skatter ni hunnit samla ihop innan minutstocken piper. 

Ämnesområde

Motorik: rörelse

Centralt innehåll

  • grundläggande motoriska rörelser, och deras sammansatta former med och utan redskap, i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus,
  • finmotoriska rörelser.
Publicerat fredag 15 mars 2024