Paraplyboll

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Mitt i prick med boll.

Kasta och försök träffa paraplyet. Hur många bollar/ärtpåsar ligger i paraplyet när tiden är ute?

Förberedelser

 • Ta fram ett paraply, modell större.
 • Ta fram ett hopprep.
 • Knyt fast ena änden av hopprepet i paraplyets handtag, knyt sedan fast den andra änden av hopprepet i de romerska ringarna.
 • Hissa upp de romerska ringarna så att paraplyet hamnar ungefär 50 centimeter från golvet.
 • Ställ upp två bänkar på lagom avstånd från paraplyet. Anpassa avståndet efter den elevgrupp du arbetar med.
 • Ta fram bollar eller ärtpåsar som eleverna kan kasta.

Nedladdningsbart material:

Gör så här

 • Samla eleverna och berätta att de tillsammans ska försöka få så många bollar/ärtpåsar i paraplyet som möjligt på 2 minuter. Du kan tydliggöra tiden med en minutstock eller Time timer.
 • Ge varje elev några bollar/ärtpåsar.
 • Eleverna står/sitter sedan bakom bänkarna och på given signal börjar de kasta.
 • De bollar/ärtpåsar som inte hamnar i paraplyet, får eleverna hämta och fortsätta kasta i paraplyet
 • När 2 minuter har gått, hjälps ni åt att räkna hur många bollar/ärtpåsar som hamnat i paraplyet. 

Tips!

Hissa upp paraplyet i de romerska ringarna, lika som i övningen ovan. Blås upp ballonger och lägg ut rockringar på golvet. Lägg några ballonger i varje rockring. Eleverna hämtar sedan en ballong i taget, bollar den fram till paraplyet och får ballongen att hamna i paraplyet.

Ämnesområde

Motorik: rörelse

Centralt innehåll

 •      grundläggande motoriska rörelser, och deras sammansatta former med och utan redskap, i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus,
 • finmotoriska rörelser.
Publicerat fredag 10 februari 2023