En pappersloppa

Klassisk pappersloppa

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Vilket uppdrag döljer sig under fliken?

Att jobba med en klassisk loppa är en spännande övning som bland annat tränar finmotoriken genom att eleverna siktar, trycker och släpper.

Gör så här

 • Vik en klassisk loppa.
 • Färglägg varje flik.
 • Skriv eller använd bildstöd på olika motoriska uppdrag bakom flikarna, exempelvis stå på ett ben, hoppa tre gånger, peka på din rygg.
 • Nu är loppan klar och det är dags att använda den.
 • Turas om att vara den som håller i loppan och den som får säga en siffra och välja färg.
 • Den som håller i loppan ber en annan person att säga en siffra mellan exempelvis ett och fem och räknar därefter samtidigt som loppan öppnas och stängs åt olika håll.

När hen kommer till siffran som personen valt stannar hen och då

 • får den som valt siffra nu välja en färg.
 • Lyft på fliken och titta vilket uppdrag som ska utföras.
 • Alla i klassen kan göra aktiviteten.
 • Sen är det nästas tur att välja.

Tips!

Loppan kan också användas med aktiviteter utomhus. 

Ämnesområde

Motorik: Rörelse
Kommunikation: Tolka och förstå

Centralt innehåll

 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt,
 • samspela med andra. 
Publicerat fredag 10 februari 2023