Vad ska jag göra på rasten?

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Undersök skolgården tillsammans och lär er hitta vad som finns att göra på rasten

Att känna sig trygg på skolgården och veta vad som finns att göra där är en förutsättning för att eleverna ska få en rolig och utvecklande rast

Förberedelser:

  • Fotografera olika platser på skolgården, till exempel gungorna, fotbollsplanen, sandlådan och förrådet med saker.
  • Dra ut och laminera korten.
  • Har du tillgång till Ipad kan du fotografera med den istället.

Gör så här:

  • Samla eleverna på en lugn del av skolgården.
  • Berätta att nu ska vi gå på upptäckarfärd.
  • Visa en av bilderna till exempel på gungorna, och säg att nu ska vi tillsammans söka efter vart de kan vara.
  • När de hittat den, tar ni nästa kort. Fortsätt så tills ni gått igenom de kort som finns.
  • Upprepa gärna denna övning flera gånger för att öka elevernas känsla för att känna igen och för att öka självständigheten.
  • Korten kan sedan med fördel användas som rastvalskort, för att underlätta för eleverna att välja vad de vill göra på rasten.

Ämnesområde

Motorik: Friluftsliv och utevistelse

Centralt innehåll

  • Undersöka närmiljön, till exempel skolgården
Publicerat fredag 10 februari 2023