4. Skolans arbete och ansvar

Enligt skollagen ska alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och personliga utveckling för att nå kunskapsmålen.

Se

Samtal om lärande och undervisningsstrategier

Intervju med Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik

Samtal om bedömning som verktyg i undervisningen

Intervju med Daniel Östlund, lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Läs

Bedömning och betyg

"Att tänka på när du undervisar en elev med utvecklingsstörning" på sidan om utvecklingsstörning

Artikeln "Gemensamma lärvägar för elever i grundsärskolan" (PDF-dokument, 3 kB)

Rapporten "Hur ska vi göra då? - Praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande" (PDF-dokument)

Reflektera

  • Hur planerar och anpassar du din undervisning efter de elever du har i din verksamhet?
  • Hur arbetar du med bedömning och betyg för elever som läser enligt grundsärskolans- och gymnasiesärskolans kursplan samt särskild undervisning för vuxna?

Gå vidare till Nyfiken på mer?

 

Publicerat tisdag 10 november 2015 Granskat torsdag 18 oktober 2018
Tillbaka till toppen