2. Skolformer

De barn, elever och vuxna som har funktionsnedsättningen utvecklingsstörning har rätt att välja att gå i grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och i särskild undervisning för vuxna.

Elever som bedöms inte kunna nå upp till kunskapskraven därför att de har en utvecklingsstörning, har rätt att gå i grundsärskola eller gymnasiesärskola. För att avgöra om en person har en utvecklingsstörning, och har rätt att bli mottagen i grund- eller gymnasiesärskola, krävs en utredning. Den består av en psykologisk, pedagogisk, medicinsk och en social bedömning. Beslut fattas utifrån de fyra olika bedömningarnas sammanfattning och analys.

Läs

Kapitel 4 i "Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning" från Skolverkets webbplats

"Övergångar inom och mellan skolor och skolformer" på Skolverkets webbplats

Reflektera

  • Hur är skolgången i din kommun organiserad för elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning?
  • Vad är din erfarenhet av att undervisa personer med utvecklingsstörning?

Gå vidare till Moment 3 - Att skapa en tillgänglig lärmiljö som främjar delaktighet

Publicerat torsdag 3 december 2015 Granskat tisdag 6 november 2018

Läs om olika skolformer på Skolverkets webbplats