2. Skolformer

De barn, elever och vuxna som har funktionsnedsättningen utvecklingsstörning har rätt att välja att gå i grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och i särskild undervisning för vuxna.

Elever som bedöms inte kunna nå upp till kunskapskraven därför att de har en utvecklingsstörning, har rätt att gå i grundsärskola eller gymnasiesärskola. För att avgöra om en person har en utvecklingsstörning, och har rätt att bli mottagen i grund- eller gymnasiesärskola, krävs en utredning. Den består av en psykologisk, pedagogisk, medicinsk och en social bedömning. Beslut fattas utifrån de fyra olika bedömningarnas sammanfattning och analys.

Se

Mottagande i grund- och gymnasiesärskolan

En film från Skolverket om råd för mottagande av elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. (30 minuter)
Publicerat torsdag 3 december 2015 Granskat onsdag 13 juni 2018

Läs om olika skolformer på Skolverkets webbplats