1. Hur kan man förstå utvecklingsstörning?

Utvecklingsstörning är en livslång funktionsnedsättning. Det finns stora variationer inom funktionsnedsättningen och att det skiljer sig mycket från person till person. Utmaningen är att hitta sätt som gör det lättare att leva i vardagen.    

Se

Hur kan man förstå utvecklingsstörning?

Kerstin Göransson, docent i Specialpedagogik vid Mälardalens högskola, föreläser om hur man kan förstå utvecklingsstörning. Filmen spelades in innan den nya skollagen trädde ikraft. (2010:800) Det gör att vissa felaktigheter kan förekomma i filmen. Däremot är beskrivningen av funktionsnedsättningen relevant.

Att leva med utvecklingsstörning

Föreläsning med psykolog Katarina Johansson

Om hjärnan ur Ninjakoll 1

Ninjakoll är ett läromedel om utvecklingsstörning som är framtaget av FUB:s forskningsstiftelse ALA i samarbete med Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB).

Läs

Kapitel 1 från nya omsorgsboken sidan 12 - 19

Reflektera

  • Vilken erfarenhet har du av att möta personer med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning?
  • Hur tänker du kring funktionsnedsättningen utvecklingsstörning?

Gå vidare till Moment 2 - Skolformer

Publicerat tisdag 10 november 2015 Granskat tisdag 29 november 2016