Teckenspråk

Ett teckenspråk är ett språk som kan uppfattas med synen. Det svenska teckenspråket och andra teckenspråk är fullständiga språk med egen uppbyggnad, egen grammatik och teckenföljd.

Lite om det svenska teckenspråket
Brita Bergman, professor i teckenspråk, berättar om det svenska teckenspråket. Filmen är undertextad. Speltid 15:05 minuter.

Det finns många olika teckenspråk i världen. Det finns inte något internationellt teckenspråk, utan varje språkområde har sitt eget teckenspråk med egen grammatik, eget ord- eller teckenförråd och i viss mån egna kulturella drag.

Teckenspråk är fullständiga språk, det vill säga att de har en egen grammatik och uppbyggnad som är helt skilda från det talade språket. Det går därför inte att använda både talat och tecknat språk samtidigt, precis som att det inte går att använda två talade språks grammatik samtidigt.

Teckenspråk är visuella och gestuella språk. Detta innebär att de uppfattas med synen och produceras med händerna, men också med axel-, huvud-, mun- och ögonrörelser. Det innebär att tecknade språk får andra villkor för hur de produceras och uppfattas. Medan hörseln kan uppfatta ett ljud eller ord i taget kan synen uppfatta många olika rörelser parallellt. Det gör att språkets struktur, med regler för turtagning och feedback, har andra möjligheter än i talade språk.

Teckenspråk saknar skriftspråk. Digitala medier och filmer används för att förmedla och lagra information på teckenspråk.

Det svenska teckenspråket

Genom ett riksdagsbeslut 14 maj 1981 erkände Sverige, som första land i världen, svenskt teckenspråk som ett fullvärdigt språk och som dövas modersmål. Därför arrangeras Teckenspråkets dag 14 maj runt om i landet. Genom riksdagsbeslutet har döva rätt till både teckenspråk och svenska, det vill säga tvåspråkighet. Specialskolan och riksgymnasiet för döva är därför tvåspråkiga skolor med både svenskt teckenspråk och skriven svenska som undervisningsspråk. Läs mer om de två språken i specialskolan här.

Läromedel om och med svenskt teckenspråk

På Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats finns många läromedel om och med teckenspråk:

Svenskt teckenspråkslexikon är ett webbaserat kostnadsfritt lexikon där man kan slå upp över 16 000 tecken från det svenska teckenspråket och se en film där en aktör visar hur man tecknar dem.

Det finns webbplatser där man kan ta del av tecken från andra teckenspråk runt om i världen. En sådan är Spread the Sign.

Läromedel på svenskt teckenspråk

På webbplatsen Hitta läromedel kan man söka efter läromedel på svenskt teckenspråk genom att välja läromedelsegenskap: teckenspråk.

Specialpedagogiska skolmyndigheten producerar läromedel på svenskt teckenspråk. Läs mer och beställ i myndighetens webbutik, där även man även kan beställa eller ladda ner SPSM:s egen läromedelskatalog, som samlar all information om myndighetens läromedel på svenskt teckenspråk.


Gå till nästa sida, Att tala och teckna samtidigt.

Publicerat torsdag 15 juni 2023