Att tala och teckna samtidigt

Att erbjuda tecken som stöd till det talade språket är ett sätt att ge stöd för talavläsningen eller den språkliga förståelsen, utifrån barnens eller elevernas förutsättningar. Det är inte samma sak som att erbjuda teckenspråk.

Tecken som stöd till talat språk innebär att kommunikationen bygger på det talade språket, men att den som talar även använder tecken. Det är inte samma sak som att använda teckenspråk, även om tecknen hämtas från det svenska teckenspråket.

Det är den som talar och tecknar som väljer vilka tecken som används, utifrån kunskap om vilka tecken som är viktiga för mottagaren eller mottagarna i den aktuella kommunikationssituationen.

Anledningarna till att erbjuda tecken som stöd till det talade språket kan vara:

  • Att ge stöd för avläsningen av det talade språket, vilket stöder barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning i att uppfatta talet. Detta kallas vanligen TSS, tecken som stöd.
  • Att ge stöd för språkförståelsen och lärandet. Det underlättar för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättningar som intellektuell funktionsnedsättning eller språkstörning. Ett sådant stöd är TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
  • Att öka delaktigheten och engagemanget i en språklig aktivitet, exempelvis när man sjunger sånger tillsammans i förskolan eller skolan.

Tecknen hämtas som sagt ifrån det svenska teckenspråket. Oftast tecknar man de betydelsebärande orden i en mening, alltså inte varje ord. Det kan vara tecken för ord som är viktiga att uppfatta, förstå eller skilja ut, exempelvis skillnaden mellan orden pil, bil, mil. Det kan också vara tecken för enstaka ljud som är svåra att uppfatta med hörseln, exempelvis f, s eller k. Man använder inga nya eller omformade tecken. Man använder inte heller teckenspråkets grammatik.

För barn och elever med hörselnedsättning i kombination med någon annan funktionsnedsättning måste valet av kommunikationssätt ta stor hänsyn till individuella behov och förutsättningar. Läs mer på sidan Ytterligare funktionsnedsättning.

Läromedel med tecken som stöd

På webbplatsen Hitta läromedel kan man söka efter läromedel med tecken som stöd genom att välja läromedelsegenskap: alternativ och kompletterande kommunikation.

Ritade Tecken är en webbtjänst som förmedlar ritade bilder från det svenska teckenspråket. Bildbasen utvecklas kontinuerligt av Specialpedagogiska skolmyndigheten och innehåller cirka 2 500 bilder.


 Gå vidare till nästa sida, Tvåspråkighet och språkutveckling.

Publicerat torsdag 15 juni 2023