Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på läromedel gav 14 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Anpassade läromedel 2019

  Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar förlagsutgivna läromedel för elever med synnedsättning i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, särvux, Komvux och SFI.

 • Bildtext saknas

  Hitta läromedel, folder

  Detta är en folder som beskriver söktjänsten Hitta läromedel, en tjänst på webben som hjälper dig att hitta läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang.

 • Bildtext saknas

  Tips om läromedel för punktskriftsläsare

  Foldern vänder sig till lärare som letar efter läromedel till elever med svår synnedsättning eller blindhet. Här får du tips om hur du hittar och beställer läromedel för elever med synnedsättning

 • Bildtext saknas

  Läromedelskatalogen 2020

  I den här katalogen hittar du våra läromedel och pedagogiska material. Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2018

  För att verksamheten ska vara tillgänglig måste läromedlen fungera för alla. Ibland finns läromedel som passar alla i gruppen, det gäller bara att hitta dem. Ibland behöver läromedel anpassas och i

 • Bildtext saknas

  Årsredovisning 2012 Specialpedagogiska skolmyndigheten

  Av SPSM:s Årsredovisning för 2012 framgår att resultaten fortsatt förbättras inom flera verksamhetsområden. Inom specialpedagogiskt stöd har antalet kursdeltagare ökat även i år och myndigheten har

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2017

  Temat för det här numret av Lika värde är Stöd för utveckling. När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I det här

 • Bildtext saknas

  Specialpedagogiska skolmyndighetens årsredovisning 2013

  När vi summerar 2013 i årsredovisningen kan vi konstatera att antalet deltagare i kompetensutveckling som SPSM anordnar eller medverkar i har ökat, liksom elevantalet vid specialskolan. Det framgår

 • Bildtext saknas

  Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik

  Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet,

 • Bildtext saknas

  Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, e-bok HTML utan bildbeskrivningar

  Denna produkt är en e-bok i HTML-format utan bildbeskrivningar. Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder