Pdf:er till Stödmaterial matematiksvårigheter

Pdf, del 1, Stödmaterial matematiksvårigheter

För dig som vill ta del av det fullständiga materialet med referenser:

Att upptäcka behov av stöd i matematik (PDF-dokument, 1 MB)

Pdf, del 2, Stödmaterial matematiksvårigheter

För dig som vill ta del av det fullständiga materialet med referenser:

Att tillgodose behov av stöd i matematik (PDF-dokument, 1 MB)

Pdf, del 3, Stödmaterial matematiksvårigheter

För dig som vill ta del av det fullständiga materialet med referenser:

Lärverkyg (PDF-dokument, 1 MB)

Pdf, del 4, Stödmaterial matematiksvårigheter

För dig som vill ta del av det fullständiga materialet med referenser:

Att organisera för stöd i matematikundervisningen (PDF-dokument, 909 kB)

Pdf, del 5, Stödmaterial matematiksvårigheter

För dig som vill ta del av det fullständiga materialet med referenser:

Att intensifiera insatser i matematik (PDF-dokument, 1 MB)

Publicerat tisdag 22 november 2022