Om stödmaterialet matematiksvårigheter

Materialet är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2020. Materialets texter och filmer är fria att användas för kompetensutveckling.

Innehållsansvariga och kontaktpersoner: Jessica Borglund & Heléne Slivka

Projektledare: Jenny Ahinko

 

Publicerat måndag 30 november 2020