Kommunikation

Allt mänskligt samarbete bygger på att vi kan kommunicera med varandra, och kommunicerar gör vi hela tiden, från vår första dag. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att kommunicera och alla människor kommunicerar på något sätt.

Barnens rätt till kommunikationen är lätt att ta för givet, men hur arbetar förskolan medvetet för att alla ska kunna utveckla sina kommunikativa förmågor? Hur ser vi till att vardagen blir begriplig och förutsägbar för alla barn? Hur ser vi till att alla får möjlighet att göra val och att uttrycka sina känslor och tankar i samspel med vuxna? Se filmerna nedan.

Kommunikation

Film om kommunikation i förskolan. Filmen är 6 minuter och har valbar text.

Tydliggörande pedagogik – bra för alla barn i förskolan

Filmen berättar om hur personal i förskolan kan arbeta för att utveckla alla barns kommunikativa förmågor. Filmen visar exempel på visuellt stöd, tecken som stöd, scheman med mera. Filmen är 30 minuter och har valbar text.

Att vara en professionell samtalspartner i förskolan - en sammanfattning

En föreläsning med professor Barbro Bruce. Filmen är 21 minuter och har valbar text.

Åhörarkopia från Barbro Bruces presentation (PDF-dokument, 2 kB)

Frågor att reflektera kring

  • Flera pedagoger i filmerna pratar om begriplighet, "när man förstår kan man vara trygg". Hur arbetar ditt arbetslag för att göra vardagen begriplig och förutsägbar, för både barn och föräldrar? Är det något ni vill förändra i ert arbetssätt?
  • Hur kommer barnen "till tals" så att de kan vara delaktiga i verksamheten på er avdelning? Hur uppmuntrar och stimulerar du barnen att sätta ord på det som händer? Hur kan du vara och förbli nyfiken på deras föreställningsvärld eller deras perspektiv?
  • Hur kommunicerar ni, med varandra i arbetslaget och med barnen? Tillsägelser, klargörande samtal, perspektivvidgning, metakommunikation? Hur kan du förstärka det som fungerar bra? Ser du utvecklingsområden? Tänk på både verbal och icke-verbal kommunikation.
  • Vilka strategier använder du för att behålla ditt professionella "jag" även i pressade situationer?

Vill du veta mer om exempelvis språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? På den här sidan finns förslag på fördjupning inom kommunikation.

Gå vidare till den femte och avslutande strategiträffen

Publicerat onsdag 1 december 2021