Kommunikation

Allt mänskligt samarbete bygger på att vi kan kommunicera med varandra, och kommunicerar gör vi hela tiden, från vår första dag. Under förskoleåren utvecklas kommunikationsförmågorna steg för steg. Barnen kan förmedla och ta emot mer och mer komplicerade budskap på mer och mer avancerade sätt.

På många sätt tar vi barnens rätt till kommunikationen för givet, men hur arbetar vi medvetet för att säkerställa att alla får utveckla sina kommunikativa förmågor? Vilka sätt erbjuder vår verksamhet? Hur ser vi till att vardagen blir begriplig och förutsägbar för alla barn? Se filmen om kommunikation.

Filmen är textad. Klicka på knappen "CC" i filmspelaren för att visa textningen.

Kommunikation
Att vara en professionell samtalspartner i förskolan - en sammanfattning

Åhörarkopia från Barbro Bruces presentation (PDF-dokument, 2 kB)

Frågor att reflektera kring

  • Flera pedagoger i filmerna pratar om begriplighet, "när man förstår kan man vara trygg". Hur arbetar ditt arbetslag för att göra vardagen begriplig och förutsägbar, för både barn och föräldrar? Är det något ni vill förändra i ert arbetssätt?
  • Hur kommer barnen "till tals" så att de kan vara delaktiga i verksamheten på er avdelning? Hur uppmuntrar och stimulerar du barnen att sätta ord på det som händer? Hur kan du vara och förbli nyfiken på deras föreställningsvärld eller deras perspektiv?
  • Hur kommunicerar ni, med varandra i arbetslaget och med barnen? Tillsägelser, klargörande samtal, perspektivvidgning, metakommunikation? Hur kan du förstärka det som fungerar bra? Ser du utvecklingsområden? Tänk på både verbal och icke-verbal kommunikation.
  • Vilka strategier använder du för att behålla ditt professionella "jag" även i pressade situationer?

Vill du veta mer om kommunikation? På den här sidan finns förslag på fördjupning.

Gå vidare till den femte och avslutande strategiträffen

Publicerat onsdag 26 juni 2019