Om materialet

Stödmaterialet för förskolan är producerat av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2017. Det är framtaget för att användas som ett kostnadsfritt stöd för fortbildning. I de fall där innehållet består av bidrag som är producerade utanför myndigheten är tillstånd för denna användning avtalad med respektive upphovsman.

Publicerat måndag 11 september 2023