Komplement till föreläsningen

På den här sidan finns föreläsningsanteckningar samt stödfrågor att använda när man pratar med barn om lek.

Anteckningar från den tvådelade föreläsningen

Hur blir barnet en lekare? Genom att bli lekt med.

Intersubjektivitet, primär och sekundär. (Se gärna Begreppslistan.)

Se initiativ, ta initiativ.

I leken är barnet kompetent, för leken är barnets värld.

Lekformer:

 • Lek med den egna kroppen
 • Lek med föremål
 • Leka tillsammans, börjar med imitation
 • Låtsaslek
 • Undersökning av relationella kvaliteter

Lekstyrka:

 • Lekbarhet: skapa positiv kontakt med andra barn
 • Lekandets koder och signaler: kunna ge och läsa av leksignaler
 • Lekandets transformationer: kunna förvandla, engagera sig i låtsaslek, ta en roll, och så vidare
 • Lekandet förhandlingar: kunna ta hänsyn till andras lekidéer, kunna förhandla om lekens innehåll, roller och transformationer
 • Lekandets hållbarhet: hålla leken flytande trots avbrott, ha "lekdriv"
 • Lekens formbarhet: kunna leka på olika sätt

Lekandets mönster och klimat

Lekmiljöer

Vuxnas roller

Vuxnas ansvar

När barn har svårt att komma in i leken

Innan det blir lek

 • Att ha trygga relationer
 • Att bli lekt med – att vara betydelsefull
 • Att uppleva intersubjektivitet – att lekupplevelsen delas
 • Att ha tillräckliga lekerfarenheter
 • Att kunna ladda andra och annat med ny betydelse
 • Att kunna utforska – omvandla

Leksamtal och lekstrategier

Frågor att använda vid samtal med barn om lek:

 • Var leker du helst?
 • Finns det någon plats där du aldrig leker?
 • Finns det någon plats där du skulle vilja leka, men inte har prövat ännu?
 • Vad leker du mest?
 • Finns det någon lek du skulle vilja pröva?
 • Med vem eller vilka leker du oftast?
 • Finns det någon som du aldrig leker med?
 • Vem är din bästa kompis?

Strategier som barn kan använda för att komma in i lek:

 • Ta reda på vad barnen gör i leken
 • Gå in i lekområdet med respekt
 • Ge ett bidrag som utvecklar leken
 • Skapa en variation på pågående lek
Publicerat onsdag 26 juni 2019