Lek

I förskolans läroplan kan vi läsa att utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Alla barn har också rätt till lek, enligt FN:s barnkonvention. Vad är det då vi vuxna behöver veta om lek för att leken ska bli verklighet för alla barn i förskolan?

I denna tvådelade föreläsning förmedlar Margareta Öhman kunskaper om lek, lekutveckling och om de vuxnas ansvar för att få leken att fungera för alla barn.

Föreläsningen kompletteras av föreläsningsanteckningar och stödfrågor i arbetet med lek som du hittar på den här sidan.

Filmerna är textade. Klicka på knappen "CC" i filmspelaren för att visa textningen.

Lek (Del 1 av 2)
Den första delen av föreläsningen med barnpsykologen Margareta Öhman om lekutveckling, lekformer och lekstyrka. Filmen är 32.35 minuter.
Lek (Del 2 av 2)
Den andra delen av föreläsningen med barnpsykologen Margareta Öhman om vuxnas roller och ansvar när det gäller lek. Filmen är 17.46 minuter.

Genom interaktion, samspel, lek och kommunikation bearbetar barn sina upplevelser. De provar olika roller och lär sig normer och värderingar av varandra och har roligt samtidigt. Men vad kan vi vuxna göra när leken inte sker av sig själv? Hur arbetar vi lekfrämjande med barn som inte leker? Se reportaget om ett arbetssätt som bygger på pedagogledda lekgrupper:

Filmen är textad. Klicka på knappen "CC" i filmspelaren för att visa textningen.

Lekgrupper
Reportage om ett arbetssätt som stöttar lekutvecklingen vid autismspektrumtillstånd. Filmen är 7.35 minuter.

Frågor att reflektera kring

  • Hur skapar vi inspirerande lekmiljöer och ett utvecklingsstödjande klimat? Beskriv.
  • När, eller i vilka lekar är du medlekare? Hur kan du som vuxen inspirera, entusiasmera och utmana barnen i deras lekar?
  • Hur stödjer du barn som har svårt att komma med i lek?

Vill du veta mer om lek? På den här sidan finns förslag på fördjupning.

Gå vidare till den fjärde fortbildningsträffen, om kommunikation i förskolan.

Publicerat onsdag 26 juni 2019