Enkätfrågor

Enkätfrågorna nedan kan ni använda på olika sätt. Ni kan göra en för- och eftermätning för att få syn på era synsätt och hur de förändras under er lärprocess. Skriv då gärna ut frågorna, så att var och en kan svara enskilt.

Ni kan också använda dem i era diskussioner för att metakommunicera om vad som händer i ert utvecklingsarbete.

1. Hur vanligt förekommande tror du att var och en av följande orsaker är till att barn behöver specialpedagogiskt stöd?

Problem i barnens hemmiljö

 1. mycket ovanlig
 2. ganska ovanlig
 3. ganska vanlig
 4. mycket vanlig

Barns funktionsnedsättningar

 1. mycket ovanlig
 2. ganska ovanlig
 3. ganska vanlig
 4. mycket vanlig

Vissa grupper fungerar dåligt

 1. mycket ovanlig
 2. ganska ovanlig
 3. ganska vanlig
 4. mycket vanlig

Kompetensen hos vissa lärare är otillräcklig

 1. mycket ovanlig
 2. ganska ovanlig
 3. ganska vanlig
 4. mycket vanlig

Förskolan är dåligt rustad för att hantera olikheter

 1. mycket ovanlig
 2. ganska ovanlig
 3. ganska vanlig
 4. mycket vanlig

2. Hur viktig tycker du en medicinsk diagnos ska vara för att ett barn ska få tillgång till specialpedagogiskt stöd?

 1. helt oviktig
 2. ganska oviktig
 3. ganska viktig
 4. mycket viktig

3. Hur viktig tycker du att var och en av följande faktorer är för att arbetet med barn med särskilda behov ska bli framgångsrikt?

Tillgång till specialpedagogisk kompetens

 1. helt oviktig
 2. ganska oviktig
 3. ganska viktig
 4. mycket viktig

Pedagogernas kompetens

 1. helt oviktig
 2. ganska oviktig
 3. ganska viktig
 4. mycket viktig

Barnets motivation

 1. helt oviktig
 2. ganska oviktig
 3. ganska viktig
 4. mycket viktig

Att anpassa arbetssätt eller arbetsmetoder

 1. helt oviktig
 2. ganska oviktig
 3. ganska viktig
 4. mycket viktig

Barnets kunskaper och färdigheter

 1. helt oviktig
 2. ganska oviktig
 3. ganska viktig
 4. mycket viktig

Stöd från extern expertis och konsulter

 1. helt oviktig
 2. ganska oviktig
 3. ganska viktig
 4. mycket viktig

Ändra gruppsammansättningen

 1. helt oviktig
 2. ganska oviktig
 3. ganska viktig
 4. mycket viktig

Föräldrars attityder och åsikter

 1. helt oviktig
 2. ganska oviktig
 3. ganska viktig
 4. mycket viktig
Publicerat tisdag 2 maj 2017