Nätbaserad kurs

För de skolor som önskar ett processtöd erbjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning.

Kursen handlar om att utveckla ett systematiskt elevhälsoarbete. Utvecklingsarbetet bygger på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Genom fördjupade diskussioner ges möjlighet att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Den nätbaserade kursen är processinriktad och bygger på aktivt deltagande under ett läsår.

Kursen vänder sig till rektor tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Elevhälsoteamet kan bestå av fler yrkesfunktioner än de som benämns i skollagen. Ett krav är att man anmäler sig som ett team och att rektor är en av deltagarna.

Att höja skolans elevhälsokompetens – tre rektorer berättar

Rektorer delar med sig av sina erfarenheter av den nätbaserade kursen och om vilka effekter de har sett i sina verksamheter. Filmen är nästan 7 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Anmälan till kursen

Anmälan till kursen sker i tre steg.

  1. Rektor gör en intresseanmälan. Den öppnar 14 januari och stänger 29 mars. Till intresseanmälan.
  2. Rektor får i början av april e-post med länk till kursanmälan. Rektor anmäler sig och får i slutet av april besked om plats.
  3. Om skolan har fått plats anmäls övriga i teamet i augusti.

Kursperiod: 2 september 2019 –12 juni 2020

Förutsättningar: Vi rekommenderar att deltagarna avsätter en till två timmar per vecka för självstudier, gemensamma arbetsuppgifter samt för erfarenhetsutbyte deltagande skolor emellan. Självstudierna och erfarenhetsutbytet är flexibelt i tid och rum och utgår från den nätbaserade utbildningsmiljön.

Gemensamma arbetsuppgifter utförs på plats i egna lokaler. Tid för det behöver planeras och organiseras av rektor tillsammans med elevhälsoteamet.

Form: I den nätbaserade utbildningsmiljön finns all kurslitteratur tillgänglig. Arbetsuppgifterna är underlag för konkret verksamhetsutveckling. Den nätbaserade utbildningsmiljön erbjuder även ett erfarenhetsutbyte skolor emellan. 

Publicerat torsdag 25 januari 2018 Granskat tisdag 22 januari 2019