Ett rosa hjärta bildat av olika ordf

Nätbaserad kurs

För de skolor som önskar ett processtöd erbjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokomptens – ett processarbete för likvärdig utbildning.

Kursen handlar om att utveckla ett systematiskt elevhälsoarbete. Utvecklingsarbetet bygger på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Genom fördjupade diskussioner ges möjlighet att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Den nätbaserade kursen är processinriktad och bygger på aktivt deltagande under ett läsår.

Kursen vänder sig till rektor tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Elevhälsoteamet kan bestå av fler yrkesfunktioner än de som benämns i skollagen. Ett krav är att man anmäler sig som ett team och att rektor är en av deltagarna.

Att höja skolans elevhälsokompetens – tre rektorer berättar

Rektorer delar med sig av sina erfarenheter av den nätbaserade kursen och om vilka effekter de har sett i sina verksamheter. Filmen är nästan 7 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Anmälan till kursen

Anmälan till kursen sker i två steg. Det första steget innebär att rektor gör en intresseanmälan. Den är öppen under perioden januari–mars. I början av april får rektor e-post med länk till kursanmälan. I slutet av april får rektor besked om skolan har fått plats. Om skolan har fått plats på kursen anmäls  elevhälsoteamet under augusti månad.

Intresseanmälan för kursstart 2018 stänger 30 mars.

Kursperiod: 3 september 2018–14 juni 2019

Förutsättningar: Vi rekommenderar att deltagarna avsätter en till två timmar per vecka för självstudier, gemensamma arbetsuppgifter samt för erfarenhetsutbyte deltagande skolor emellan. Självstudierna och erfarenhetsutbytet är flexibelt i tid och rum och utgår från den nätbaserade utbildningsmiljön.

Gemensamma arbetsuppgifter utförs på plats i egna lokaler. Tid för det behöver planeras och organiseras av rektor tillsammans med elevhälsoteamet.

Form: I den nätbaserade utbildningsmiljön finns all kurslitteratur tillgänglig. Arbetsuppgifterna är underlag för konkret verksamhetsutveckling. Den nätbaserade utbildningsmiljön erbjuder även ett erfarenhetsutbyte skolor emellan. 

Publicerat torsdag 25 januari 2018 Granskat fredag 18 maj 2018