Illustration av ett hjärta uppbyggt av ord, så som

Nätbaserad kurs

Varför behöver elevhälsan utvecklas som ett tvärprofessionellt team? Hur kan elevhälsoarbete bli hela skolans angelägenhet? Vad behöver samordnas för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt?

I den nätbaserade kursen Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning erbjuds en struktur för utveckling av ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.

Kursen vänder sig till rektor tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Teamet kan bestå av fler yrkesfunktioner än de som benämns i skollagen. Ett krav är att man anmäler sig som ett team och att rektor är en av deltagarna.

Kursen är processinriktad och bygger på aktivt deltagande under ett helt läsår. Upplägget erbjuder en struktur för analys och ett gemensamt lärande samt ett erfarenhetsutbyte deltagande skolor emellan. I den nätbaserade utbildningsmiljön finns all kurslitteratur tillgänglig. Se gärna filmer om skolors elevhälsoarbete där skolor som har deltagit i den nätbaserade kursen berättar om sitt utvecklingsarbete.

För stöd kring upplägg av utvecklingsarbete på skol- och huvudmannanivå går det att göra en förfrågan om specialpedagogiskt stöd eller ta kontakt med närmaste samverkanskontor.

Upplägg och innehåll

Det rekommenderas att avsätta en till två timmar per vecka för självstudier, gemensamma arbetsuppgifter samt erfarenhetsutbyte. Självstudierna och erfarenhetsutbytet är flexibelt i tid och rum och utgår från den nätbaserade utbildningsmiljön. Gemensamma arbetsuppgifter utförs på plats i egna lokaler och tid behöver planeras och organiseras av rektor tillsammans med sitt team.

Kursens innehåll utgår från elevhälsans uppdrag att främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Uppdraget får konsekvenser dels för elevhälsans arbete dels för hela skolans arbetssätt och organisation. Det är därför viktigt att förankra kursens upplägg och innehåll hos all personal i skolan. Den nätbaserade kursen hålls öppen även ett läsår efter avslutad kurs. Innehållet får användas som fortsatt stöd i arbetet att höja skolans elevhälsokompetens.

Att höja skolans elevhälsokompetens – tre rektorer berättar
Rektorer delar med sig av sina erfarenheter av den nätbaserade kursen och om vilka effekter de har sett i sina verksamheter. Filmen är nästan 7 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Anmälan till kursen 2022-2023

  • Anmälan till kursen 2022-2023 är stängd.
  • Intresseanmälan till kurs 2023-2024 öppnar i januari 2023.

Anmälan till kursen sker i tre steg:

  1. Rektor gör intresseanmälan.
  2. Rektor gör därefter kursanmälan via länk som skickas ut med e-post när intresseanmälan stängt.
  3. Övriga deltagare anmäler sig i augusti.

Kursperiod: september - juni

Kursperiod: 1 september 2022–16 juni 2023

Kursplan (PDF-dokument, 121 kB)

Kontakta kursansvariga vid frågor:

Sarah Neuman och Erica Sjöberg, elevhalsa@spsm.se.

Publicerat tisdag 23 augusti 2022