Filmer om skolors elevhälso­arbete

I filmerna nedan möter ni fyra skolor som arbetar aktivt med att utveckla sitt elevhälsoarbete. Representanter från skolorna delar med sig av utmaningar, lärdomar och exempel på vad utvecklingsarbetet bidragit till.

Samtliga skolor har deltagit i Specialpedagogiska skolmyndighetens nätbaserade kurs Att höja skolans elevhälsokompetens - ett processarbete för likvärdig utbildning.

Elevhälsoarbete under utveckling – modet att vända blicken inåt

Filmen finns textad, teckenspråksöversatt och syntolkad

Vid Uppsala estetiska gymnasium ligger fokus på att utveckla samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig personal. Eftersom hälsa och lärande påverkar varandra blir en god elevhälsa ett gemensamt uppdrag och ansvar för alla i skolan. Speltid 11 minuter. Filmen har valbar text. 

Vid Uppsala estetiska gymnasium ligger fokus på att utveckla samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig personal. Eftersom hälsa och lärande påverkar varandra blir en god elevhälsa ett gemensamt uppdrag och ansvar för alla i skolan. Speltid 11 minuter. Filmen har valbar text. 

Vid Uppsala estetiska gymnasium ligger fokus på att utveckla samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig personal. Eftersom hälsa och lärande påverkar varandra blir en god elevhälsa ett gemensamt uppdrag och ansvar för alla i skolan. Speltid 11 minuter. Filmen har valbar text. 

Elevhälsoarbete under utveckling – ett gemensamt maskineri

Filmen finns textad, teckenspråksöversatt och syntolkad

Fryshuset gymnasium i Stockholm arbetar med att utveckla elevhälsans arbete i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. En viktig del i arbetet är att enas kring en gemensam vision och skapa en organisation som involverar hela skolan i elevhälsoarbetet. Speltid 14 minuter. Filmen har valbar text.

Fryshuset gymnasium i Stockholm arbetar med att utveckla elevhälsans arbete i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. En viktig del i arbetet är att enas kring en gemensam vision och skapa en organisation som involverar hela skolan i elevhälsoarbetet. Speltid 14 minuter. Filmen har valbar text.

Fryshuset gymnasium i Stockholm arbetar med att utveckla elevhälsans arbete i relation till det systematiska kvalitetsarbetet. En viktig del i arbetet är att enas kring en gemensam vision och skapa en organisation som involverar hela skolan i elevhälsoarbetet. Speltid 14 minuter. Filmen har valbar text.

Elevhälsoarbete under utveckling – en inkluderande vision

Filmen finns textad, teckenspråksöversatt och syntolkad

Foucaultgymnasiet, en gymnasiesärskola i Södertälje, har under flera år organiserat och utvecklat arbetssätt för att bättre kunna möta elevernas olika och specifika behov. Speltid 11 minuter. Filmen har valbar text.

Foucaultgymnasiet, en gymnasiesärskola i Södertälje, har under flera år organiserat och utvecklat arbetssätt för att bättre kunna möta elevernas olika och specifika behov. Speltid 11 minuter. Filmen har valbar text.

Foucaultgymnasiet, en gymnasiesärskola i Södertälje, har under flera år organiserat och utvecklat arbetssätt för att bättre kunna möta elevernas olika och specifika behov. Speltid 11 minuter. Filmen har valbar text.

Elevhälsoarbete under utveckling – med fokus på systematiken 

Filmen finns textad, teckenspråksöversatt och syntolkad

Långbrodalsskolan är en grundskola i Stockholm som arbetar med att utveckla en bättre systematik för elevhälsans förebyggande insatser. Speltid 7 minuter. Filmen har valbar text.

Långbrodalsskolan är en grundskola i Stockholm som arbetar med att utveckla en bättre systematik för elevhälsans förebyggande insatser. Speltid 7 minuter. Filmen har valbar text.

Långbrodalsskolan är en grundskola i Stockholm som arbetar med att utveckla en bättre systematik för elevhälsans förebyggande insatser. Speltid 7 minuter. Filmen har valbar text.

Publicerat onsdag 20 oktober 2021