Stödmaterial elevhälsa

M¨nga ord som tillsammans bildar formen av ett hjärta

Välkommen till Stödmaterial elevhälsa

Stödmaterial elevhälsa har tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att ge skolor stöd att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Stödmaterialet vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan som ett tvärprofessionellt team. Det kan även användas tillsammans med lärare och övrig skolpersonal för att utveckla elevhälsoarbetet i skolan.

Video

Filmen presenterar Stödmaterial elevhälsa. Den är 2 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.