Att höja skolans elevhälsokompetens – ett strukturstöd under ett läsår

Hur kan elevhälsoarbete bli en del av det systematiska kvalitetsarbetet? Hur kan elevhälsan utvecklas till ett interprofessionellt team i samverkan med lärare och övrig personal? Vad behöver samordnas för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt?

Formuleringen om elevhälsa i skollagen har stärkts för att tydliggöra det gemensamma elevhälsoarbetet. Kompetensutvecklingen ”Att höja skolans elevhälsokompetens” ger stöd att omsätta skollagens formuleringar om elevhälsa i praktiken. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande för att möjliggöra tidiga insatser men också ett åtgärdande arbete av hög kvalitet. Innehållet erbjuder en struktur för utveckling av ett sådant arbetssätt.

Om kompetensutvecklingen

Kompetensutvecklingen vänder sig i första hand till rektor som ledare för verksamhetens elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Teamet kan bestå av fler yrkesprofessioner än de som benämns i skollagen. Innehållet är också tänkt att användas tillsammans med lärare och övrig personal på det sätt och i den omfattning som passar er verksamhet. En rekommendation är även ett nära samarbete mellan verksamhet och huvudman för att skapa förutsättningar för ett mer hållbart elevhälsoarbete. Innehållet vänder sig till samtliga skolformer. Det kan även användas inom förskola och kommunal vuxenutbildning.

Se gärna filmer om skolors elevhälsoarbete där skolor som tidigare genomfört kompetensutvecklingen berättar om sitt utvecklingsarbete.

För mer information om upplägg och innehåll se Plan för Att höja skolans elevhälsokompetens (PDF-dokument, 34 kB).

För dig som huvudman

För stöd kring upplägg av en samordnad kompetensutveckling utifrån ett huvudmannaperspektiv, gör en förfrågan om specialpedagogiskt stöd.

Se gärna filmen Samordning för utveckling av elevhälsoarbete - två skolhuvudmän berättar.

Intresseanmälan för läsåret 2024-2025

Kompetensutvecklingen pågår från september 2024 till juni 2025.

Rektor eller huvudman gör intresseanmälan här:

Frågor: Kontakta elevhalsa@spsm.se.

Att höja skolans elevhälsokompetens – tre rektorer berättar
Rektorer delar med sig av sina erfarenheter av den nätbaserade kursen och om vilka effekter de har sett i sina verksamheter. Filmen är nästan 7 minuter. Om du vill ha filmen textad trycker du på cc-knappen i den svarta listen under filmen.

Samordning för utveckling av elevhälsoarbete - två skolhuvudmän berättar

Ulricehamns och Skövde kommun har samarbetat med SPSM i arbetet med att höja förskolors och skolors elevhälsokompetens. I den här filmen får vi ta del av varför de valde att ta ett samlat grepp för att utveckla elevhälsoarbetet. De berättar också om huvudmannens roll i att samordna en gemensam kompetensutveckling med koppling till det systematiska kvalitetsarbetet.

Speltid: 18 minuter.

Publicerat fredag 26 januari 2024