Studiepaket språkstörning

Illustration av två elever som sitter vid ett arbetsbord med bok penna, papp

Välkommen till Studiepaket språkstörning

Det här studiepaketet är till för dig som arbetar med barn, elever eller vuxenstuderande med språkstörning. Här får du och dina kollegor mer kunskap om vilka konsekvenser språkstörning kan få i olika åldrar och vad ni kan göra för att öka förutsättningarna för lärande och utveckling.

Under sex träffar, eller moment, får ni ta del av texter och filmer inom ämnen som språkutvecklande arbetssätt, tillgängliga lärmiljöer och bedömnings- och betygsrelaterade frågor. Ni får diskutera era egna utmaningar med utgångspunkt från de nya kunskaperna. Ni får också testa olika arbetssätt i er egen praktik.

Välj skolform:

På sidan Planeringsstöd för huvudman och rektor hittar du information riktad till dig som huvudman eller rektor om att genomföra kompetensutveckling med hjälp av Studiepaket språkstörning.