Illustration av en pojke som sitter vid en skolbänk med en bok och penna framför sig. Runt pojkens huvud ser vi många olika symboler.

Moment 2 Läs- och skrivsvårigheter

I det här momentet får du läsa om läs- och skrivsvårigheter och vad det kan bero på. Du får också läsa om hur andra funktionsnedsättningar kan påverka läs- och skrivinlärning.

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om:

 • Allmänna läs- och skrivsvårigheter.
 • Specifika läs- och skrivsvårigheter, det vill säga dyslexi.
 • Samvariation med andra funktionsnedsättningar.

Se

Forskarsamtal om läs- och skrivsvårigheter
Dyslexi och flerspråkighet

Läs

Läs- och skrivsvårigheter (PDF-dokument, 800 kB)

Att samtala om under denna träff

 • Vad tar du med dig från filmen med forskarna Ulrika Wolff och Mats Myrberg? 
 • Hur mycket vet ni om läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter i ert arbetslag i dag? Hur tar ni tillvara på kunskapen?
 • Utgå från Christer Jacobssons modell "Läs- och skrivsvårigheter ska ses i en samhällelig och pedagogisk ram" på s 5. Resonera kring pedagogiska konsekvenser kopplat till allmänna läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.
 • Hur gör ni på er skola för att ta reda på orsaker till att flerspråkiga elever har hamnat i läs- och skrivsvårigheter? Hur kan ni utveckla ert arbete?
 • Dyslexi förekommer ofta samtidigt med andra funktionsnedsättningar. Vilka pedagogiska konsekvenser kan det leda till? Vad är viktigt att tänka på?
 • Läs- och skrivsvårigheter kan påverka självförtroende och självkänsla, vilket kan leda till konsekvenser genom hela livet. Hur kan vi i skolan stötta elever att stärka sin självkänsla trots läs- och skrivsvårigheter? Resonera utifrån er egen verksamhet.
 • Vad är det viktigaste vi tagit upp idag? Varför?
 • Vad kan du omsätta av det du tagit del av till din pedagogiska vardag?

Vill du veta mer?

Artikeln Läsning på annat språk än modersmålet på Legilexis webbplats.

Föreläsningen Engelska när man inte vill och kan på Sveriges Utbildningsradios, UR, webbplats.

Publikationen Greppa språket på Skolverkets webbplats.

Podd: Lika värde, Avsnitt 21, Systematiskt kvalitetsarbete kring läs- och skrivsvårigheter - så arbetar Håbo kommun.

Podd: Lika värde, Avsnitt 22, Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i kombination med annan funktionsnedsättning. Hur ger man rätt stöd?

Vodd: Lika värde, Avsnitt 3, Tvåspråkig läs- och skrivutveckling.


Gå vidare till Moment 3

Publicerat fredag 13 november 2020