Bilden visar ett pappersark med några målningar och texter. Vi kan bland annat se en glassritning och en hamburgare.

Moment 1 Läs- och skrivutveckling

Detta moment handlar om den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Här förklaras begrepp som läsförståelse, språkförståelse och avkodning med hjälp av en förenklad modell av läsning – The Simple View of ReadingDu får också en beskrivning av olika utvecklingsfaser i samband med att barn lär sig läsa och skriva.

Mål

Mål med momentet är att du ska få grundläggande kunskap om:

  • Den tidiga språkanvändningens betydelse för läs- och skrivutvecklingen.
  • The Simple View of Reading, en modell som förklarar läsförståelse.
  • Den tidiga läs- och skrivutvecklingens olika faser.  

Se

Tre elever berättar om läs- och skrivsvårigheter

I filmen får vi möta Wille, Lina och Mod, som har dyslexi. De berättar hur det är för dem att gå i skolan och vad de tycker är viktigt för lärare att veta, för att kunna ge elever rätt stöd. De beskriver också hur de använder sig av bland annat digitala verktyg som stöd i lärandet. Filmen är undertextad, klicka på CC i den svarta listen. Speltid 17 minuter.

Digitalt lärande - Daniellas berättelse

Daniella ser tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Speltid 6:12 min.

Daniella ser tillbaka och berättar om sin skolgång. Hon beskriver vad digitala verktyg betytt för henne. Hon lyfter också betydelsen av bemötande och tidiga insatser. Speltid 6:12 min.

Arbetsminne och långtidsminne

Filmen berättar vad nedsatt arbetsminne innebär och ger flera exempel på arbetssätt som kan stötta minnet. Filmen är undertextad, klicka på CC i den svarta listen. Speltid 4 minuter.

Läs

Läs- och skrivutveckling (PDF-dokument, 804 kB)

Att samtala om under denna träff

  • Reflektera kring de erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter som beskrivs av ungdomarna i filmerna. Hur gör ni för att fånga elevernas tankar kring deras läs- och skrivutveckling? 
  • Hur kan modellen "The Simple View of Reading" vara användbar för dig som lärare? 
  • Reflektera kring varför och på vilket sätt den fonemiska medvetenheten är viktig för den tidiga läs- och skrivinlärningen. 
  • Logografisk och ortografisk läsning kan förväxlas eftersom det handlar om en direkt igenkänning av ord. Resonera kring begreppen och klargör skillnaderna för varandra. Hur kan man avgöra om ett barn läser ortografiskt eller logografiskt?
  • Testa er själva: Vad kommer ni ihåg ifrån filmen "Arbetsminne och långtidsminne"? Vad var lätt respektive svårt att komma ihåg? Varför?
  • Vad är det viktigaste ni har tagit upp idag? Varför? 
  • Vad kan du omsätta av det du har tagit del av till din pedagogiska vardag?

Vill du veta mer?

Tidig läsundervisning på Skolverkets lärportal 

Tidig skrivundervisning på Skolverkets lärportal

Utforska textvärldar på Skolverkets lärportal

Artikel av Carsten Elbro”Vad är egentligen läsning?” på LegiLexis webbplats

Artikel av Martin Ingvar: ”Vår hjärna påverkar läsinlärningen” på LegiLexis webbplats

E-bok: ”Lära barn att läsa”, kan laddas ned fritt från LegiLexis webbplats.

Film: The Simple View of Readingföreläsning av Barbro Westlund.


Gå vidare till Moment 2

Publicerat torsdag 12 november 2020