Moment 3: Samverkan

Här får ni ta del av vikten av samverkan mellan skola och socialtjänst för att placerade barn och unga får den skolgång de har rätt till.

Ni får se filmer som kan ge inspiration för samverkan och samordning mellan skola och socialtjänst. Ni får också ta del av stöd som finns för samverkan.

Syftet med momentet är att öka förståelsen om varför skola och socialtjänst behöver samverka och samordna arbetet kring placerade barn och unga och deras skolgång.

Film

Två röster om vikten av samordning och samverkan
Samarbete kring placerade barns och ungdomars skolgång (Norrköping)
Samarbete kring placerade barns och ungdomars skolgång (Bogruppen)
Samarbete kring placerade barns och ungdomars skolgång (Klarälvsgården)

Att läsa

Diskussionsfrågor

  • Reflektera över något som ni tycker är viktigt för att uppnå samverkan för placerade barn och unga skolgång.
  • Hur ni kan samverka för att placerade barn och unga ska få kontinuerlig skolgång?
  • Hur skulle ni kunna använda SAMS och SiSam?
  • Vad är nästa steg i er samverkan och samordning kring placerade barn och ungas skolgång?

Vill du läsa mer

Publicerat fredag 9 oktober 2020