Moment 2: Uppdrag och ansvar

Här får ni ta del av skolans och socialtjänstens uppdrag och ansvar för placerade barn och ungas skolgång.

Syftet med momentet är att öka kunskapen om att vad regelverket säger om ansvar och roller.

Att läsa

Diskussionsfrågor

  • Diskutera gemensamt om vad ni tagit del av, tankar och reflektioner.
  • Diskutera om skola och socialtjänst i er kommun har kunskap om ansvarsfördelningen av obruten skolgång för placerade barn och unga.
  • Har ni några rutiner vad gäller placerade barn och unga och deras skolgång? I så fall fungerar de?

Vill du läsa mer

Publicerat fredag 9 oktober 2020