Om Studiepaket blindhet

Studiepaket blindhet är ett webbaserat material för kompetensutveckling inom blindhet. Det riktar sig till personal som arbetar med barn och elever som läser eller kommer att läsa punktskrift. Materialet ger grundläggande information om blindhet och dess pedagogiska konsekvenser. Det tar upp ämnen som utveckling och lärande och hur man skapar en tillgänglig lärmiljö.

Målgrupp

Lärare, resurspersoner, specialpedagoger och rektorer.

Förkunskap

Det här materialet kräver ingen förkunskap.

Om innehållet

Materialet erbjuder ett grundläggande, praktiknära stöd till personal i F-6. Studiepaketet kommer att byggas på med åldersgrupperna förskola och 7-GY.  

Varje åldersgrupp innehåller moment som kan läsas i följd eller var för sig. Materialet är framtaget för både kollegialt lärande och enskilda studier. Förutom grundläggande information om blindhet innehåller momenten övningar, reflektionsfrågor och referensdokument.

I studiepaketet finns även planeringsstöd riktat till rektorer, specialpedagoger, lärare och resurspersoner. Där hittar du förslag på upplägg för att genomföra Studiepaket blindhet enskilt eller i grupp.

Tidsåtgång

Uppskattad tidsåtgång är fyra timmar.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

Innehållet i det här studiepaketet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det finns dock inte så mycket forskning om blindhet i förskolan och skolan. Det beror på att elevgruppen är liten och heterogen. Därför baseras innehållet till stor del på SPSM:s beprövade erfarenhet.

SPSM:s medarbetare med expertkunskap inom blindhet håller i specialpedagogisk fortbildning, rådgivning och utredning för förskolor och skolor i hela landet. Då samlar SPSM in erfarenheter från verksamheterna och utvecklar kunskap om förutsättningar för lärande i samband med blindhet tillsammans med dem. Det är den beprövade erfarenheten från det arbetet som förmedlas i studiepaketet när ingenting annat anges i materialets referensdokument.

Utöver specifika referenser bygger studiepaketet också på följande material från SPSM:

 • Den systematiska forskningsöversikten Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning
 • Rapporten Att delta på lika villkor
 • Matematikhandledningen Räkna med mig
 • Forsknings- och utvecklingsrapporten Med ljudet som omvärld.

Om produktionen

Studiepaket Blindhet är framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Externa leverantörer

Foto:

 • Havsvågor mot klippor, Getty Images/Trygve Finkelsen
 • Barn på en idrottslektion, Getty Images/FatCamera
 • Elever i korridor, Getty Images/Lechatnoir
 • Trappa på skola, GettyImages/urbancow.

Ljudproduktion, Fluid:

 • Exempel på öppen syntolkning
 • Samtal om delaktighet

Filmproduktion, Rumblewood:

 • Film om delaktighet

Ljudfiler:

 • Ocean waves, Chair Metal Fold 3, European City, Epidemic Sound
 • Crowd children, Restaurant without voices, Epidemic Sound
 • Mixed crowd with swedish voices, Epidemic Sound.
Publicerat onsdag 27 mars 2024