Moment 4 - AKK i ett livsperspektiv

AKK kan behövas under en kortare period eller i ett livslångt perspektiv. Det är omgivningens ansvar att ständigt se över behov och förutsättningar för samspel, kommunikation och språklig utveckling. Samverkan mellan olika professioner främjar möjligheten att få vistas i en kommunikativ och tillgänglig miljö.

Barn, elever och vuxna ska ges möjlighet så långt som möjligt att vara delaktiga och få uttrycka sig i alla frågor som rör dem.

Se

”Trygghet och mod genom AKK”, UR play (27 minuter)

Vad händer när man blir vuxen och är i behov av AKK?
Filmen är 21.14 minuter.
Utdrag ur: Marika snackar vård
Filmen är 6.15 minuter.

Om vänskap från Natalies blogg. Filmen är 7.28 minuter

Reflektera

  • Gav filmerna och artiklarna några nya insikter? I så fall vilka?
  • Hur ser rutiner ut för att sprida information om kommunikationsstöd vid stadieövergångar eller byte av skola eller inför vuxenlivet?
  • På vilket sätt tar du reda på personens egen upplevelse av möjligheten till kommunikation och delaktighet?
  • På vilket sätt bidrar du till utveckling och rätten till kommunikation?

Nyfiken på mer?

På sidan Mer om AKK kan du som vill fördjupa dina kunskaper om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) ta del av förslag på ytterligare läsning och länkar.

Publicerat tisdag 5 september 2023