Moment 4 - AKK i ett livsperspektiv

Kommunikationsstödet varierar för personen och omgivningen i ett livsperspektiv. Vi i omgivningen måste fortsätta skapa möjligheter och förutsättningar att utveckla kommunikation och språk. Det handlar om omgivningens kunskap och användande av AKK utifrån personens förutsättningar, behov och intressen.

Se

Film från Natalies blogg (1 min)

Om vänskap från Natalies blogg (7.5 min)

Läsa

"Kommunikation skapar delaktighet och engagemang". Ett reportage med Jenny Wilder på Nationellt kompetenscentrum anhörigas (NKA) webbplats anhoriga.se

Reflektera

Hur ser rutiner ut för att sprida information om kommunikationsstöd vid stadieövergångar eller byte av skola eller inför vuxenlivet?

På vilket sätt tar du reda på personens egen upplevelse av möjligheten till kommunikation och delaktighet?

Nyfiken på mer?

Här kan du som vill fördjupa dina kunskaper om alternativ och kompletterande kommunikation göra det genom tips på ytterligare läsning

Publicerat fredag 6 november 2015 Granskat tisdag 12 juni 2018

Vi vill gärna veta vad du tycker om Studiepaket AKK