Moment 1 - Vad är Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)?

Alla kan kommunicera och att kommunicera är en mänsklig rättighet. Det innebär till exempel få uttrycka sig, få säga sin mening, göra val, ställa frågor, säga nej eller ja, få veta vad som händer, få bekräftelse samt svar eller att få delta i samtal och umgås med andra. Kommunikation bygger på ömsesidighet och uppstår i samspelet mellan människor. För att få detta att fungera behöver vi använda många olika vägar.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt mellan människor. AKK ger oss i omgivningen och barn, elever samt vuxenstuderande i behov av kommunikationsstöd möjligheten att förstå varandra, uttrycka våra känslor, åsikter och tankar. Det gör vi genom att använda naturliga reaktioner, signaler, ljud, gester, föremål, tecken, rörliga bilder och taktila bilder, bilder eller symboler. AKK kan användas tillsammans med talat språk och eller helt ersätta talat språk.

Se

AKK - vad är det?
Filmen är 13.47 minuter.

Läsa

Du kan läsa mer på våra sidor om AKK.

Lyssna

Lika Värde podden avsnitt 7-10 förklarar, fördjupar och diskuterar vi om AKK för dig som arbetar i förskolan och skolan.

 

Reflektera

  • Gav filmerna och artiklarna några nya insikter? I så fall vilka?
  • På vilket sätt har barn, elever eller vuxna i din verksamhet möjlighet att kommunicera utifrån sina förutsättningar och intresse?
  • På vilket sätt bidrar du till utveckling och rätten till kommunikation?

Gå vidare till moment 2 - Omgivningens betydelse för en kommunikativ lärmiljö

Publicerat måndag 25 september 2023