Moment 1 - Vad är Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)?

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, är ett samlingsnamn för olika kommunikationssätt mellan människor. AKK ger oss i omgivningen och personen i behov av kommunikationsstöd möjlighet att förstå varandra och uttrycka våra känslor, åsikter och tankar genom att använda ljud, kroppsrörelser, tecken, bilder eller symboler. AKK kan användas tillsammans med talat språk och eller helt ersätta talat språk.

Kommunikation är en socialprocess som bygger på ömsesidighet och uppstår i samspelet mellan människor. I samspel och kommunikation använder vi oss av alla medel för att få samspelet att fungera.

Det innebär att alla människor kommunicerar. Att kommunicera är att få göra val, ställa frågor, säga nej, få veta vad som händer, få bekräftelse och svar och att få delta i samtal och umgås med andra.

Se

Filmen är 13.47 minuter.

Reflektera

  • På vilket sätt har personer i din verksamhet möjlighet att kommunicera utifrån sina förutsättningar och intresse?
  • På vilket sätt kan du bidra till utveckling?

Gå vidare till moment 2

Publicerat fredag 6 november 2015 Granskat tisdag 12 juni 2018

Vi vill gärna veta vad du tycker om Studiepaket AKK