Moment 2 - Omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö

Lärmiljön ska ge goda förutsättningar och möjligheter till kommunikation för alla. I en kommunikativ miljö är kommunikation i centrum hela dagen. För att det ska finnas förutsättningar för lärande behövs många tillfällen till kommunikativa initiativ som uppmärksammas och bekräftas av lyhörda personer i omgivningen.

Se

AKK - En pedagogisk utmaning

AKK - Allt mellan kommunikation och språk

Utdrag ur: Marika snackar vård

Läsa

Artikeln "Hur ska vi tala med varandra, en artikel från en särskola i Stockholm" på Språktidningens webbplats

Reflektera

  • Hur gör du för att personer i din omgivning ska känna sig delaktiga i kommunikation och samspel? Hur ser det ut i olika situationer och aktiviteter, till exempel lek, rast och lektioner i olika ämnen?
  • På vilket sätt kan du ge förutsättningar för att utveckla kommunikationen med stöd av AKK i din verksamhet?

Gå vidare till moment 3

Publicerat onsdag 27 januari 2016 Granskat tisdag 12 juni 2018

Vi vill gärna veta vad du tycker om Studiepaket AKK