Moment 2 - Omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö

Lärmiljön ska ge goda förutsättningar och möjligheter till kommunikation för alla. I den är kommunikationen i centrum hela dagen. Hur kommunikationen fungerar för den som är i behov av AKK avgörs av omgivningens kunskap, förhåll­ningssätt och förväntningar samt tillgången till olika kommunikationssätt. Omgivningen har ansvar för att barn, elev och den vuxne i behov av AKK ges möjlighet att utveckla sin kommunikation. Ansvaret innebär att vara medveten om sitt förhållningssätt som samspelspartner och förebild i kommunikationen. Med förhållningssätt menas att bland annat uppmärksamma, bekräfta och förvänta sig kommunikativa initiativ.

Som pedagog handlar det också om att tänka igenom hur lärande och kommunika­tion ska fungera kopplat till personens lärande och utveckling med AKK.

Se

AKK - En pedagogisk utmaning

Filmen är 15.30 minuter.

AKK - Allt mellan kommunikation och språk

Filmen är 14.10 minuter.

Lära med alla sinnen - om icke verbalt bemötande

Filmen är 14.23 minuter.

Tillgänglig lärmiljö - förbyggande och främjande arbete

Filmen är 14.36 minuter.
Publicerat onsdag 27 januari 2016 Granskat måndag 10 september 2018

Vi vill gärna veta vad du tycker om Studiepaket AKK

Tillbaka till toppen