Moment 2 - Omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö

Lärmiljön ska ge goda förutsättningar och möjligheter till kommunikation för alla. I den är kommunikationen i centrum hela dagen. Hur kommunikationen fungerar för den som är i behov av AKK avgörs av omgivningens kunskap, förhåll­ningssätt och förväntningar samt tillgången till olika kommunikationssätt. Omgivningen har ansvar för att barn, elev och den vuxne i behov av AKK ges möjlighet att utveckla sin kommunikation. Ansvaret innebär att vara medveten om sitt förhållningssätt som samspelspartner och förebild i kommunikationen. Med förhållningssätt menas att bland annat uppmärksamma, bekräfta och förvänta sig kommunikativa initiativ.

Som pedagog handlar det också om att tänka igenom hur lärande och kommunika­tion ska fungera kopplat till personens lärande och utveckling med AKK.

Se

AKK - En pedagogisk utmaning

Filmen är 15.30 minuter.

AKK - Allt mellan kommunikation och språk

Filmen är 14.10 minuter.

Lära med alla sinnen - om icke verbalt bemötande

Filmen är 14.23 minuter.

Tillgänglig lärmiljö - förbyggande och främjande arbete

Filmen är 14.36 minuter.
Publicerat onsdag 27 januari 2016 Granskat tisdag 11 juni 2019