Moment 2 - Omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö

Lärmiljön ska ge goda förutsättningar och möjligheter till kommunikation för alla. I den är kommunikationen i centrum hela dagen. Hur kommunikationen fungerar för den som är i behov av AKK avgörs av omgivningens kunskap, förhåll­ningssätt och förväntningar samt tillgången till olika kommunikationssätt. Omgivningen har ansvar för att barn, elev och den vuxne i behov av AKK ges möjlighet att utveckla sin kommunikation. Ansvaret innebär att vara medveten om sitt förhållningssätt som samspelspartner och förebild i kommunikationen. Med förhållningssätt menas att bland annat uppmärksamma, bekräfta och förvänta sig kommunikativa initiativ.

Som pedagog handlar det också om att tänka igenom hur lärande och kommunika­tion ska fungera kopplat till personens lärande och utveckling med AKK.

Se

AKK - En pedagogisk utmaning
AKK - Allt mellan kommunikation och språk
Lära med alla sinnen - om icke verbalt bemötande
Tillgänglig lärmiljö - förbyggande och främjande arbete

Läsa

"Lära ut att använda kommunikationstavlan i vardagliga samtal". En artikel om samtalspartners roll på olika sätt i SÖK:s nyhetsbrev Södra regionens Kommunikationscentrum nr 1 2018 sidorna 2-3. (PDF-dokument, 529 bytes).

Med kroppen som redskap. En nedladdningsbar skrift från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2019.

Reflektera

  • Gav filmerna och artiklarna några nya insikter? I så fall vilka?
  • Hur gör du för att barn, elever eller vuxna i din omgivning ska känna sig delaktiga i kommunikation och samspel? Hur ser det ut i olika situationer och aktiviteter, till exempel lek, rast och lektioner i olika ämnen?
  • På vilket sätt ger du förutsättningar för att utveckla rättigheten till kommunikationen med stöd av AKK i din verksamhet?
  • På vilket sätt bidrar du till utveckling och rätten till kommunikation?

Gå vidare till moment 3 - Olika kommunikationssätt

Publicerat tisdag 21 april 2020