Moment 3 - Olika kommunikationssätt

Det finns olika former av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Att använda flera olika AKK-sätt i kombination kallas för multimodal kommunikation. Exempel på AKK-sätt som kan kombineras är naturliga signaler, mimik, gester, tecken, föremål, bilder, symboler och talande hjälpmedel.

Det handlar om omgivningens kunskap och användande av olika AKK-sätt utifrån personens förutsättningar, behov och intressen.

Se

Utdrag ur: TAKK Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Filmen är 10.05 minuter.

Vad är bliss?

Filmen är 5 minuter.
Publicerat fredag 6 november 2015 Granskat onsdag 23 januari 2019