Moment 3 - Olika kommunikationssätt

Det finns olika former av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Att använda flera olika AKK-sätt i kombination kallas för multimodal kommunikation. Exempel på AKK-sätt som kan kombineras är naturliga signaler, mimik, gester, tecken, föremål, bilder, symboler och talande hjälpmedel.

Det handlar om omgivningens kunskap och användande av olika AKK-sätt utifrån personens förutsättningar, behov och intressen.

Se

I projektet TAKK för språket har MIM kunskapscentrum uppmärksammat samverkan mellan förskola, skola och hemmet.

Filmer och bildstöd på Riksförbundet DHB webbsida  

Utdrag ur: TAKK Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
Filmen är 10.05 minuter.

Vad är bliss?

Filmen är 5 minuter.

Läsa

TAKK i förskolan till TAKK – alla barns rätt till kommunikation.

Reflektera

  • Gav filmerna och artiklarna några nya insikter? I så fall vilka?
  • Vilka olika kommunikationsstöd använder ni i din verksamhet?
  • Vilket stöd och vilken kompetens har du tillgång till för att utveckla tillgängligheten till olika kommunikationsstöd?
  • På vilket sätt bidrar du till utveckling och rätten till kommunikation?

Gå vidare till moment 4 - AKK i ett livsperspektiv

Publicerat tisdag 5 september 2023