Moment 3 - Olika kommunikationssätt

Det finns olika former av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Att använda flera olika AKK-sätt i kombination kallas för multimodal kommunikation. Exempel på AKK-sätt som kan kombineras är naturliga signaler, mimik, gester, tecken, föremål, bilder, symboler och talande hjälpmedel.

Det handlar om omgivningens kunskap och användande av olika AKK-sätt utifrån personens förutsättningar, behov och intressen.

Se

I projektet TAKK för språket har MIM kunskapscentrum uppmärksammat samverkan mellan förskola, skola och hemmet.

Filmer och bildstöd på Riksförbundet DHB webbsida  

Kommunikationskarnevalen 2019,  och seminariet ”Varje barns rätt till kommunikation” 

Utdrag ur: TAKK Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation
Vad är bliss?
Barn som inte kan tala

Läsa

"Svea gör samma, fast på sitt sätt" ur Lika värde nr 1 2018 sidorna 11-13.

TAKK i förskolan till TAKK – alla barns rätt till kommunikation.

Reflektera

  • Gav filmerna och artiklarna några nya insikter? I så fall vilka?
  • Vilka olika kommunikationsstöd använder ni i din verksamhet?
  • Vilket stöd och vilken kompetens har du tillgång till för att utveckla tillgängligheten till olika kommunikationsstöd?
  • På vilket sätt bidrar du till utveckling och rätten till kommunikation?

Gå vidare till moment 4 - AKK i ett livsperspektiv

Publicerat torsdag 4 februari 2021