Moment 3 - Olika kommunikationsstöd

Det finns olika former av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). När vi kommunicerar används ofta flera olika AKK-sätt i en kombination. En eller
flera kommunikationsstöd som naturliga signaler, mimik, gester, tecken, föremål,
bilder, symboler och talande hjälpmedel kan kombineras. Det är särskilt viktigt
att komma ihåg att omgivningen har en stor betydelse för att få de olika
AKK-sätten att bli ett fungerande kommunikationsstöd i vardagen.

Se

Läsa

Bilder gör att alla förstår på en grundsärskola i Tjörns kommun

"Jag heter Vincent!". En artikel om en pojke som kommunicerar med stöd av ögonstyrning, på webbplatsen anhörig.se

Reflektera

  • Vilka olika kommunikationsstöd använder ni i din verksamhet?
  • Vilket stöd och vilken kompetens har du tillgång till för att utveckla tillgängligheten till olika kommunikationsstöd?

Gå vidare till moment 4

Publicerat fredag 6 november 2015 Granskat tisdag 12 juni 2018

Vi vill gärna veta vad du tycker om Studiepaket AKK