Studiepaket AKK

Introduktion

Studiepaketet vänder sig till arbetslag eller enskilda pedagoger, från förskola till vuxenutbildning. Även du som är intresserade av kunskap om, och förståelse för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Materialet är anpassat för kompetensutveckling i grupp eller på egen hand. Det kan även vara intressant för andra, till exempel de som arbetar inom habilitering och daglig verksamhet.

Innehållet är uppdelat i fyra moment och består av filmade föreläsningar, filmer, texter och reflektionsfrågor. Om ni ska ta del av studiepaketet i grupp är det viktigt att deltagarna kan avsätta tid för instudering av varje moment och gruppsamtalen. Räkna med två till tre timmar per moment. Det kan vara en fördel att välja en ansvarig person som bokar lokal och bjuder in till gruppsamtalen. Det behövs också samtalsledare som fördelar ordet och håller i strukturen av samtalet. En sekreterare kan också vara bra att utse för att dokumentera erfarenheter och reflektioner om innehållet relaterade till den pedagogiska vardagen. Inför gruppsamtalen behöver deltagarna förbereda sig genom att se, läsa och reflektera och skriva ner sina reflektioner.

 

Syfte

Syftet med studiepaketet är att skolverksamheter ges möjlighet att i egen regi arbeta processinriktat främst genom kollegialt lärande för att få kunskap om och utveckla förståelsen för barns, elevers och vuxenstuderandes olika behov av AKK.

Mål

Målet är att deltagarna genom studiepaketet får:

  • kunskap om AKK
  • kunskap om, och förståelse för, omgivningens betydelse för AKK
  • kännedom om olika AKK-sätt

Moment

Vi rekommenderar att du tar del av momenten i föreslagen ordning. För dig som vill veta mer finns det förslag på ytterligare läsning under rubriken Mer om AKK efter moment 4.

  • Moment 1 - Vad är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)
  • Moment 2 - Omgivningens betydelse för en kommunikativ och tillgänglig lärmiljö
  • Moment 3 - Olika kommunikationsstöd
  • Moment 4 - AKK i ett livsperspektiv
  • Mer om AKK

Gå vidare till moment 1 - Vad är alternativ och kompletterande kommunikation?

Vi vill gärna veta vad du tycker om Studiepaket AKK

Ta ett par minuter och svara på några frågor

Förändringar i studiepaketet om AKK

Vi har gjort förändringar i innehållet för studiepaketet om AKK utifrån de synpunkter vi fått in via utvärderingsfrågorna. Vi har bland annat utökat filmer och artiklar samt gjort förändringar av texten och reflektionsfrågor.