Ett skärmklipp som visar nedre vänstra hörnet på en filmspelare på webbsidan DATE-dejta Tove

Filmer

Här har vi samlat samtliga filmer som förekommer i Stödmaterial hörselnedsättning.

Systematiskt arbete med hörselmedvetenhet ger resultat

På Silviaskolan arbetar man långsiktigt med kommunikativa strategier och hörselmedvetenhet, vilket stärker elevernas självkänsla och självständighet inför fortsatta studier. I filmen berättar lärare i årskurs F-3 och 6-9 om hur de planerar och genomför raster och undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Filmen är undertextad. Klicka på "cc" i den svarta listen för att se textningen. Speltid 10 minuter.

Framgångsfaktorer i förskolan för barn med hörselnedsättning

Förskolorna Snäckbacken och Syrsan har lång erfarenhet av att arbeta med barn med hörselnedsättning. De berättar om hur de arbetar i vardagen för att stötta alla barns lärande och delaktighet, med hjälp av olika former av visuellt stöd och tecken som stöd. Filmen ger också tips på hur man kan göra vanliga spel mer språkligt stimulerande samt hur man kan stötta kommunikationen under den fria leken. Filmen är undertextad. Klicka på "cc" i den svarta listen för att se textningen. Speltid 16 minuter.

Framgångsfaktorer i anpassad grundskola för elever med hörselnedsättning

I filmen förekommer begreppet grundsärskola, som den 2 juli 2023 bytte namn till anpassad grundskola. Filmen producerades innan namnbytet.

Hur kan man göra lärmiljön tillgänglig för elever med hörselnedsättning i anpassade grundskolan? I filmen möter vi Greta och hennes lärare Therese Kindlund på Snäckbackens grundsärskola. Greta kommunicerar med hjälp av bland annat svenskt teckenspråk, bildstöd och talad svenska. Skoldagen börjar alltid med att Greta tar på sig sina kokleaimplantat, CI, som hon använder för att få språkstimulans via hörseln. Filmen är undertextad. Klicka på "cc" i den svarta listen för att se textningen. Speltid 8 minuter.

Tips från en hörselpedagog
Hörselpedagogen Charlotte Molund Löfgren berättar och visar praktiskt hur man kan göra i klassrummet, slöjdsalen och föreläsningssalen, med både fast och portabel hörslinga. Filmen är undertextad, klicka på "cc"-knappen på den svarta listen för att se textningen. Speltid 16 minuter.
Myrans förskola på Gotland - en modellförskola för anpassning av ljudmiljön.
Hörselpedagoger och förskolelärare på Gotland delar med sig av sina erfarenheter av åtgärder som är gjorda på modellförskolan Myran. Filmen är undertextad, klicka på "cc"-knappen på den svarta listen för att se textningen. Speltid 10 minuter.
Svenskt teckenspråk och svenska - två språk i ettan
I filmen får vi träffa elever i ettan, som tycker det är självklart att lära sig två språk. Föräldrar och lärare berättar om hur barnen utvecklar sina två språk. Filmen har undertexter. Speltid 5:11 minuter.
Vad är en god auditiv miljö?
Akustikern Yvet Martin förklarar hur man kan minska olika typer av buller och öka möjligheten att uppfatta tal och önskvärda ljud i förskolan och skolan. Det handlar bland annat om ventilationsbuller och ljudabsorbenter, men också om ljudklassade dörrar med lämpliga trösklar. Filmen är undertextad, klicka på "cc"-knappen på den svarta listen för att se textningen. Speltid 15:11 minuter.
Kommunikation
En föreläsning med professor Barbro Bruce om att vara en professionell samtalspartner i förskolan. Filmen är undertextad, klicka på "cc"-knappen på den svarta listen för att se textningen. Speltid 21:20 minuter.
Lite mer om tvåspråkighet
Barn lär på olika sätt med olika sinnen. Elever som har hörselnedsättning och har ytterligare funktionsnedsättning behöver kommunicera på fler än ett sätt. I den här filmen träffar vi Linnea och hennes mamma. Vi träffar också gymnasieeleven Evelina som berättar om sina två språk. Speltid 4:42 minuter.
Att få äga två språk
Carin Roos har forskat kring den tidiga språkutvecklingen hos barn som är döva eller har hörselnedsättning. Hon poängterar vikten av att komma igång med språkutvecklingen tidigt, oavsett språk, för den kognitiva utvecklingens skull. Hon avfärdar flera myter om teckenspråk. Det är till exempel en myt att teckenspråk skulle störa talspråksutvecklingen. Talade och tecknade språk processas på samma plats i hjärnan vilket stöder tesen att språk stöder språk. Speltid 7:28 minuter.
Kalles skoldag, i tvåspråkighetens tecken
Följ med Kalle under en skoldag, i tvåspråkighetens tecken. Speltid 5:56 minuter.
Lite om det svenska teckenspråket
Brita Bergman, professor i teckenspråk, berättar om det svenska teckenspråket. Filmen är undertextad. Speltid 15:05 minuter.
Lite om tvåspråkighet
Videoföreläsning om tvåspråkighet för döva barn och barn med hörselnedsättning av Kristina Svartholm, professor emerita. Med teckenspråktolkning. Speltid 13 minuter.
Vardagens två språk - möte med studenten Ivan
Ivan berättar om hur är för honom att studera på universitetet och vilka möjligheter och utmaningar som finns. Speltid 5 minuter.
Vardagens två språk - möte med Maria
Vi får här möta Maria Norberg jobbar som egen företagare. Hennes arbetsuppgifter växlar och hon använder tal i många sammanhang medan hon i andra situationer använder teckenspråk. Ibland använder hon också teckenspråkstolk. Speltid 5:14 minuter.

Video

Animerad film om hur örat reagerar på ljud av olika frekvens och styrka. Undertexter finns på engelska och autoöversatt svenska. Speltid 6:43 minuter.
Publicerat måndag 11 april 2022