Bilden visar hörnet av ett dokument.

Arbetsblad

På den här sidan ligger nedladdningsbara arbetsblad. De innehåller övningar inom området hörsel och hörselmedvetenhet, som kan användas i arbetet med barn och elever i årskurs F–9.

Arbetsbladen är framtagna för att vara en del i arbetet med att främja hörselmedvetenheten hos barn och ungdomar med hörselnedsättning i miljöer där kommunikationen huvudsakligen sker med hjälp av talat språk.

Övningarna är huvudsakligen framtagna för grupper av barn och elever med hörselnedsättning som träffas för att arbeta med hörselmedvetenhet under ledning av en specialpedagog med hörselkompetens eller någon med motsvarande kompetens.

En del av övningarna kan även användas i andra sammanhang där man vill öka kunskapen och förståelsen i hörselrelaterade frågor. Det kan handla om klasser där det finns någon eller några elever som har en hörselnedsättning.

Arbetsbladen är självinstruerande. De får användas och kopieras fritt i undervisning och andra aktiviteter.

Arbetsbladen är producerade av Specialpedagogiska skolmyndigheten 2018. Flera av dem bygger på arbetsblad som ursprungligen låg på den numera nedlagda webbplatsen horselboken.se.

Publicerat måndag 11 april 2022