Stödmaterial hörselnedsättning

Illustration: Fyra personer runt ett bord. En pojke arbetar på en surfplatta, en flicka sitter med hörlurar, två personer samtalar, en av dem har en bärbar hörslinga.
Välkommen till Stödmaterial hörselnedsättning