Fyra barn med blå förkläden sitter vid ett bord redo för att måla med pensel och färg

Stöd och inspiration för tillgänglighetsarbete

"Kort ingress om vad sidan handlar om"

Vi erbjuder olika former av stöd och kompetensutvecklingsinsatser inom området tillgänglighet.

Ev nämna kursen som ingår i tillgänglighetspaketet. En tillgänglig utbildning
– stöd i processen

Du kan även ta del av artiklar och kortare filmer för att se hur andra verksamheter arbetar med att skapa tillgängliga lärmiljöer.

- Filmade konferenser- Lyckas i lärandet (Mer info)

- Länkar till Reportage från Lika värde, kommunernas arbete med tillgänglig utbildning mm

- I denna film kan ges en bild av hur Valdemarsro gymnasieskola har arbetat med att utveckla lärmiljön för elever inom gymnasiesärskolan
Film: Tillgänglig lärmiljö- ett förbyggande och främjande arbete (inbäddad)

- Fler filmer (inbäddade)

- Ev länk till sidorna om elevhälsan? (startsidan)

Tillgänglig lärmiljö- ett förbyggande och främjande arbete

I filmen kan du se....(komplettera med text)
Publicerat fredag 2 februari 2018 Granskat tisdag 13 februari 2018