Stödmaterial elevhälsa

Bilden visar en illustration av ett hjärta med ord

Välkommen till Stödmaterial elevhälsa

Specialpedagogiska skolmyndighetens Stödmaterial elevhälsa vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan som tvärprofessionellt team. Det kan även användas av lärare och övrig skolpersonal eller andra som är intresserade av elevhälsoarbete i skolan.

Här finns material som kan användas som stöd för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

 

TRAILER