Specialpedagogiskt stöd

Skollagen anger att alla barn och elever ska få stöd, på det sätt och i den omfattning som behövs. Dessutom ska alla få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Det är förskolechef och rektor som ansvarar för att barnets och elevens behov av stöd tillgodoses. Här kan du läsa mer om lagar och rättigheter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) erbjuder information, rådgivning och fortbildning till personal inom förskole- och skolverksamheter. Vi samverkar med kommuner eller fristående förskolor och skolor.

Det gör vi genom:
specialpedagogiskt stöd
fråga en rådgivare
kurser och aktiviteter
tillgängliga läromedel
statsbidrag
riksgymnasier för elev med rörelsehinder
stödmaterial

Publicerat tisdag 9 januari 2018