Se hela sändningen: Hur fungerar skolan för elever i behov av stöd under pandemin?

Utbildningsminister Anna Ekström gästar lunchseminarium

Lunchseminarium den 27 november 2020.

Den 27 november mellan klockan 12-13 anordnades ett digitalt lunchseminarium med utbildningsminister Anna Ekström och andra intressanta gäster. Temat: Hur fungerar skolan för elever i behov av stöd under pandemin?

Efter en vår och höst då mycket i skolan och samhället ställts på ända behöver vi summera hur det har gått hittills för elever i behov av stöd. Under lunchseminariet ger vi en lägesbild för att synliggöra situationen för barn, elever och vuxen-studerande i behov av stöd.

Mot bakgrund av den samlade bilden diskuterar vi med inbjudna talare och deltagare i ett digitalt direktsänt lunchseminarium:

  • Klarar skolorna av att ge stöd och anpassningar till de elever som behöver det under pandemin?
  • Vad behöver lärare, skolledningar och elevhälsa för att klara av sina uppdrag?
  • Hur kan elever i behov av stöd och deras vårdnadshavare vara trygga i att eleverna får det de behöver från en skola som har större utmaningar än vanligt?

Medverkande:

  • Anna Ekström, utbildningsminister.
  • Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen.
  • Matz Nilsson, förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund.
  • Jacob Clarin, vice ordförande, Sveriges Elevkårer.
  • Anki Sandberg, förbundsordförande, Riksförbundet Attention.
  • Helene Fägerblad, rådgivare, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Moderator: Fredrik Malmberg, generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 
Publicerat fredag 15 januari 2021