Två elever i färglada regnkläder som har ett par grodyngel i en plastburk

Manillaskolan

Välkommen till Manillaskolan.

Manillaskolan är en skola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning i årskurs F-10. Vi erbjuder undervisning på två språk: teckenspråk och svenska.

Vi erbjuder undervisning på talad svenska för de elever som har förutsättningar att tillägna sig kunskaper på talad svenska kopplat till läroplan och kursplaner.

Det gemensamma språket för alla elever är teckenspråket och den skrivna och lästa svenskan.

Vi följer den vanliga läroplanen och har samma kunskapskrav och mål. Vi är en specialskola vilket innebär att eleverna går ett år längre i grundskolan och har ämnet drama i stället för musik.

Vi tar emot elever från Stockholms, Upsala och Gotlands län och för närvarande har vi cirka 100 elever som går på skolan. 

Elevröster från Manillaskolan

Publicerat fredag 31 augusti 2012 Granskat fredag 31 mars 2017

Kontakt

Ann-Sofie Montelius

010 473 63 40 Skicka e-post

Manillaskolan, Stockholm

010-473 50 00

Skicka e-post

Rålambsvägen 32B
Box 12161, 102 26 Stockholm
Vägbeskrivning