Fyra personer samtalar i ett klassrum

Specialpedagogiskt stöd

SPSM ger specialpedagogiskt stöd i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av funktionsnedsättningar. Vi ger stöd i form av specialpedagogisk rådgivningspecialpedagogisk utredning, information och utbildning. Stödet erbjuder vi till personal inom

  • det offentliga skolväsendet
  • friskolor som står under statlig tillsyn
  • internationella skolor enligt 24 kapitlet, skollagen
  • utbildning vid särskilda ungdomshem enligt 24 kapitlet, skollagen
  • annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kapitlet, skollagen

Söka specialpedagogiskt stöd

Här söker du specialpedagogiskt stöd på vår webbplats. Formuläret där du fyller i dina kontaktuppgifter och vad din förfrågan gäller hittar du här.

Inspirerande exempel

Barnanpassat tänk är grunden hos Kråksången

Specialpedagogiskt stöd i flera olika former när Heby kommun startade en klass för elever med språkstörning

Publicerat måndag 2 april 2012 Granskat tisdag 2 maj 2017