Omslagsillustration - Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Revidering av värderingsverktyget

Just nu pågår ett omfattande arbete med att uppdatera och aktualisera vårt tillgänglighetsmaterial, där värderingsverktyget är en viktig del.

Har du påbörjat en värdering rekommenderar vi att du slutför den under våren 2016. Är du i startgroparna att påbörja en värdering rekommenderar vi att du väntar till hösten 2016. Lagom till skolstart kommer uppdateringarna att vara klara.

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning vänder sig till förskolor, skolor och fritidshem som vill arbeta med att utveckla verksamhetens tillgänglighet.

Vad ingår i värderingsverktyget?

  1. Handledning
  2. Kartläggning
  3. Handlingsplan

Handledningen ger information och hjälp vid arbetet med kartläggningen. Den finns i tryckt form och kan beställas kostnadsfritt eller laddas ned som pdf.

Kartläggningen gör du med fördel digitalt i värderingsverktyget men du kan också göra den manuellt på papper.

Handlingsplanen gör ni efter kartläggningen för att öka tillgägnligheten ännu mer i verksamheten.

Logga in i Värderingsverktyget

Lathund för värderingsverktyget (PDF-dokument, 669 bytes).

Om du behöver hjälp med verktyget kontakta varderingsverktyg@spsm.se

För vem?

Kartläggning och handlingsplan finns för förskolan respektive för skolan och fritidshem. I skolversionen ingår grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem.

Chef i verksamheten kan använda materialet på organisationsnivå. Pedagoger och övrig personal i verksamheten kan använda det på gruppnivå.

Hur gör man?

Kartläggningsdelen är en hjälp att värdera verksamheten baserad på kriterier från såväl forskning och beprövad erfarenhet, som från krav och bestämmelser i skollagen, arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

Graderingen har fem nivåer, där tre nivåer har vissa angivna krav. Däremellan finns nivåer som istället anger ett mellanläge mellan två nivåer. Dessa väljs när verksamheten inte helt uppnått nivån ovanför, men är bättre än nivån undertill.

Värderingen görs anonymt och det sparade resultatet är bara åtkomligt för den registrerade användaren. Du kan spara när som helst och sedan återvända till värderingsverktyget när du vill.

Resultatet ligger till grund för utformningen av en handlingsplan. Som verksamhetschef har du möjlighet att jämföra din verksamhets resultat med andra verksamheter genom att markera att du vill dela resultatet.

Nedladdningsbart material

Handledning (PDF-dokument, 1,7 MB)

Kartläggning - förskola (PDF-dokument, 365 kB) (Manuell värdering)

Kartläggning - skola (PDF-dokument, 343 kB) (Mauell värdering)

Handlingsplan - förskola (PDF-dokument, 504 kB)

Handlingsplan - skola (PDF-dokument, 508 kB)

Värderingsverktyget

Lärmaterial

Webbaserat värderingsverktyg - så här kommer du igång

Den översta filmen är textad, den under är teckenspråkstolkad